Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: giải thích cac hàm trong bài này giúp mình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định giải thích cac hàm trong bài này giúp mình

  Code:
  /*============ Ham nhap danh sach ===============================*/
  void Read_List(List *L)
  {
    int i,N;
    ElementType X;
    MakeNull_List(L);
    printf("\nNhap vao so phan tu trong danh sach : ");
  
    scanf("%d",&N);fflush(stdin);
    for(i=1; i<= N; i++){
      printf("\nPhan tu thu %d la ",i);
      scanf("%d",&X);fflush(stdin);
      Insert_List(X,EndList(*L),L);
    }
  }
  
  /*===Kiem tra co pai la so ngto ko===*/
  int NguyenTo(int n){
    if (n == 1) return 0;
    else if (n == 2 || n == 3) return 1;
       else
          for (int i =2; i<= n/2; i++)
             if (n % i == 0){
               return 0;
               break;
             }
             else return 1;
  }
  
  
  
  /*============ Ham in danh sach so nguyen to=================================*/
  void Print_List(List L)
  
  		{
     Position P;
     P = FirstList(L);
     while(P != EndList(L)){
         if (NguyenTo(Retrieve(P,L)))
          printf("%10d",Retrieve(P,L));
         P = Next(P,L);
     }
  }
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  2

  Thumbs down Giải thích các hàm

  C++ Code:
  1. /*============ Ham nhap danh sach ===============================*/
  2. void Read_List(List *L)                                             //Nhap danh sach
  3. {
  4.     int i,N;
  5.     ElementType X;
  6.     MakeNull_List(L);                                                 // Tạo 1 danh sách rỗng, rỗng để nhập mới
  7.     printf("\nNhap vao so phan tu trong danh sach : ");   // Biết rồi ha
  8.  
  9.     scanf("%d",&N);                                                  // Cũng biết luôn (tai bạn kêu gt "các hàm")
  10.     fflush(stdin);                                                      // Xóa vùng đệm bàn phím
  11.     for(i=1; i<= N; i++){
  12.        printf("\nPhan tu thu %d la ",i);
  13.        scanf("%d",&X);fflush(stdin);
  14.        Insert_List(X,EndList(*L),L);                              // Chèn 1 phần tử vào danh sách (ban đầu                            không có phân tử nào vì đã tạo rỗng, hàm Endlist(List) trả về vị trí sau phần tử cuối trong ds
  15.     }
  16. }
  17.  
  18. /*===Kiem tra co pai la so ngto ko===*/
  19. //Hàm này đâu có gì phải giải thích, dùng để kiểm tra 1 số có phải là nguyên tố không, mà viết sai rồi, xem vd ở dưới
  20. int NguyenTo(int n){
  21.     if (n == 1) return 0;
  22.     else if (n == 2 || n == 3) return 1;
  23.          else
  24.                for (int i =2; i<= n/2; i++)
  25.                       if (n % i == 0){                          // VD: n=15, 15%2 != 0 nên thoát. Vậy 15 là ngto (sai)
  26.                          return 0;
  27.                          break;
  28.                       }
  29.                       else return 1;
  30. }
  31.  
  32. //Sửa lại
  33. int NguyenTo(int n){
  34.     int i;
  35.     if(n==0 || n==1) return 0;
  36.     for(i=2; i<=(int)sqrt(n); i++){
  37.              if(n % i ==0){return 0;}
  38.              }
  39.     return 1;
  40. }
  41.  
  42.  
  43.  
  44. /*============ Ham in danh sach so nguyen to=================================*/
  45. //Retrieve(Position, List) lấy nội dung phần tử tại vị trí Position ra
  46. void Print_List(List L)
  47.  
  48.         {
  49.      Position P;
  50.      P = FirstList(L);                                // Trả lại vị trí đầu tên của danh sách (1 đối với mảng, địa chỉ đối với con trỏ)
  51.      while(P != EndList(L)){
  52.              if (NguyenTo(Retrieve(P,L)))
  53.                 printf("%10d",Retrieve(P,L));
  54.              P = Next(P,L);                          // Vị trí kế tiếp của P
  55.      }
  56. }
  57. getch();
  58. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ngdongit : 27-04-2012 lúc 07:15 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Nơi ở
  ha noi
  Bài viết
  12

  Thumbs up giai thích cách sử dụng con trỏ.

  x .
  Delete Quá Khứ, Reset Hiện tại, Download Tương Lai, Update Cuộc Sống...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  2

  Thumbs down Cách sử dụng con trỏ

  Cách sử dụng con trỏ? bạn xem trong giáo trình hay search google đi, hàng loạt tài liệu về con trỏ từ cơ bản đến nâng cao: Con trỏ trỏ biến, con trỏ trỏ mảng, mảng con trỏ, con trỏ hàm, con trỏ cấu trúc, mảng con trỏ cấu trúc, ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  3

  bây giờ mình muốn viết một hàm kiểm tra và hàm in số nguyên tố thì làm sao,đây là code nhập và hiển thị danh sách các số nguyên bằng liên kết đơn.
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  typedef struct data
  {
  int songuyen;
  };
  typedef struct node
  {
  data infor;
  node *next;
  };
  node *F;
  void makenull(){F=NULL;}
  void nhap()
  {
  	  data x;
  	  fflush(stdin);
  	  printf("\n Nhap so:");
  	  scanf("%d",&x.songuyen);
  	  node *p;
  		p=new node;
  		p->infor=x;
  		p->next=NULL;
  	  node *q;
  	  if(F==NULL) F=p;
  	  else
  	  {
  		q=F;
  		while(q->next !=NULL) q=q->next;
  		q->next=p;
  	  }
  }
  
  void hienthi()
  {
  	node *p;
  	p=F;
  	while(p !=NULL)
  	{
  		printf("%4d",p->infor.songuyen);
  		p=p->next;
  	}
  }
  void main()
  {
  	clrscr();
  	int x;
  	char chon;
  	do
  	{
  		nhap();
  		printf("Ban co muon nhap tiep khong??(y/n):");
  		fflush(stdin);
  		chon=getchar();
  	} while(chon=='y');
  	printf("So da nhap la:");
  	hienthi();
  	getch();
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định giải thích cac hàm trong bài này giúp mình

  ai hướng dẫn mình làm cái này với

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Giúp giải bài đếm các số phân biệt trong ma trận
  Gửi bởi bancamden trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 05-03-2012, 10:54 PM
 2. Bài tập C++ giải thích giúp đoạn code trong bài lũy thừa
  Gửi bởi quan92_cn2 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-03-2012, 02:59 PM
 3. quá tải các toán tử trong lập trình C++. Mọi người giải thích giúp?
  Gửi bởi donghuuquan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2011, 09:07 AM
 4. Hàm trong C++ không nằm trong main vẫn chạy đúng. Giải thích giúp?
  Gửi bởi tuvan1011 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 02-09-2009, 12:58 PM
 5. get và set trong C#| Giải thích giúp mình một số thắc mắc?
  Gửi bởi nobita611 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 18-05-2009, 09:07 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn