Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: sao mình không tìm được vị trí của ký tự nhập vào

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  85

  Red face sao mình không tìm được vị trí của ký tự nhập vào

  mình muốn tìm vị trị của 1 ký tự nhpaaj vào từ bàn phím ở trong chuỗi nhưng sao mình khai báo hàm thế này mà khi nhập x vào nó không ra. bạn nào giúp mình với
  Code:
  void tim(char *st)
  {
  	int i;
    char ch;
    printf("\nNhap x: ");
    scanf("%c",&ch);
    for(i=0;i<strlen(st);i++)
  		if(ch==st[i])
     printf("\no vi tri thu %d",i+1);
  
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Oạch.
  Thuật toán thì coi bộ đúng rùi đó. còn sao không chạy ra thì bạn đưa cả project lên đây mọi người xem cho. chứ chưa chi mà đã khóc nhè rùi, nín đi. cái này chắc là do bạn chưa nhập vào thằng st đó.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  85

  đây là code của cả bài các bạn xem hộ mình
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  void nhapchuoi(char *st);
  void chuyen(char *st);
  void daochuoi(char *st);
  int kt(char *st);
  void tim(char *st);
  void main()
  {
  	char string[100];
    nhapchuoi(string);
    chuyen(string);
    daochuoi(string);
    if(kt(string)==0)printf("\nchuoi khong doi xung");
    else printf("\nchuoi doi xung");
    tim(string);
    getch();
  
  }
  void nhapchuoi(char *st)
  {
  	printf("\nNhap chuoi: ");
    gets(st);
    printf("\nChuoi vua nhap la: %s ",st);
  
  }
  void chuyen(char *st)
  {
    	int i,dem=0,dem2=0;
  		for(i=0;i<strlen(st);i++)
  			if(st[i]>=65 && st[i]<=90)
     		st[i]+=32;
    		else if(st[i]>=97 && st[i]<=123)
     		st[i]-=32;
     		printf("\nchuoi sau khi chuyen la: %s",st);
  		for(i=0;i<strlen(st);i++)
     	if(st[i]>=65 && st[i]<=90)
       	dem++;
       else if (st[i]>=97 && st[i]<=123)
       	dem2++;
       printf("\nSo ki tu hoa la: %d",dem);
       printf("\nSo ki tu thuong la: %d",dem2);
  }
  void daochuoi(char *st)
  {
  	int i,j;
    char tg;
    for(i=0,j=strlen(st)-1;i<(strlen(st)-1)/2;i++,j--)
    	{
     	tg=st[i];
       st[i]=st[j];
       st[j]=tg;
     }
  
    printf("\nChuoi sau khi doa nguoc la: %s",st);
  }
  int kt(char *st)
  {
  	int i,j;
    for(i=0,j=strlen(st)-1;i<strlen(st)/2;i++,j--)
  
    	if(st[i]!=st[j])
     return 0;
     return 1;
  }
  void tim(char *st)
  {
  	int i;
    char ch;
    printf("\nNhap x: ");
    scanf("%c",&ch);
    for(i=0;i<strlen(st);i++)
  		if(ch==st[i])
     printf("\no vi tri thu %d",i+1);
  
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn sửa hàm Tim lại như vầy là xong ngay :

  C Code:
  1. void tim(char *st)
  2. {
  3.     int i;
  4.     char ch;
  5.     printf("\nNhap x: ");
  6.     scanf("%c",&ch);
  7.  
  8.     ch = ch - 'a' + 'A';
  9.  
  10.     for(i=0;i<strlen(st);i++)
  11.     {
  12.         if(ch==st[i])
  13.             printf("\no vi tri thu %d",strlen(st)-i);
  14.     }
  15.  
  16. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Mình sửa chữa cháy cho bạn nè
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. #include <conio.h>
  4.  
  5. void nhapchuoi(char *st);
  6. void  chuyen(char *st);
  7. void daochuoi(char *st);
  8. int kt(char *st);
  9. void tim(char *st);
  10. void main()
  11. {
  12.     char string[100];
  13.    nhapchuoi(string);
  14.     chuyen(string);
  15.  
  16.    daochuoi(string);
  17.  
  18.    if(kt(string)==0)
  19.        printf("\nchuoi khong doi xung");
  20.    else printf("\nchuoi doi xung");
  21.    tim(string);
  22.  
  23.    
  24.    getch();
  25.  
  26. }
  27. void nhapchuoi(char *st)
  28. {
  29.     printf("\nNhap chuoi: ");
  30.     gets(st);
  31.     printf("\nChuoi vua nhap la: %s ",st);
  32.  
  33. }
  34. void chuyen(char *st)
  35. {
  36.     char* kq;
  37.     kq = new char[strlen(st)];
  38.  
  39.     strcpy(kq,st);
  40.     int i,dem=0,dem2=0;
  41.  
  42.     for(i=0;i<strlen(kq);i++)
  43.         if(kq[i]>=65 && kq[i]<=90)
  44.             kq[i]+=32;
  45.         else if(kq[i]>=97 && kq[i]<=123)
  46.             kq[i]-=32;
  47.         printf("\nchuoi sau khi chuyen la: %s",kq);
  48.  
  49.     for(i=0;i<strlen(kq);i++)
  50.     if(kq[i]>=65 && kq[i]<=90)
  51.         dem++;
  52.      else if (kq[i]>=97 && kq[i]<=123)
  53.         dem2++;
  54.      printf("\nSo ki tu hoa la: %d",dem);
  55.      printf("\nSo ki tu thuong la: %d",dem2);
  56.      delete[] kq;  
  57. }
  58. void daochuoi(char *st)
  59. {
  60.     char *dao = new char[strlen(st)];
  61.     strcpy(dao,st);
  62.     int i,j;
  63.    char tg;
  64.    for(i=0,j=strlen(st)-1;i<(strlen(st)-1)/2;i++,j--)
  65.     {
  66.         tg=st[i];
  67.          dao[i]=dao[j];
  68.          dao[j]=tg;
  69.      }
  70.  
  71.    printf("\nChuoi sau khi doa nguoc la: %s",dao);
  72.    delete[] dao;
  73. }
  74. int kt(char *st)
  75. {
  76.     int i,j;
  77.    for(i=0,j=strlen(st)-1;i<strlen(st)/2;i++,j--)
  78.     if(st[i]!=st[j])
  79.         return 0;
  80.     return 1;
  81. }
  82. void tim(char *st)
  83. {
  84.     int i;
  85.    char ch;
  86.    printf("\nNhap x: ");
  87.    scanf("%c",&ch);
  88.    for(i=0;i<strlen(st);i++)
  89.         if(ch==st[i])
  90.             printf("\no vi tri thu %d",i+1);
  91.  
  92. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  85

  Mặc định sao mình không tìm được vị trí của ký tự nhập vào

  @meoconlongvang: tại sao lại là ch = ch - 'a' + 'A'; giải thích dùm mình được không
  @zkday2686: chương trình của mình si ở chỗ nào chỉ giúp mình được không

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  chương trình của bạn sai ở chổ bạn truyền vào con trỏ và thao tác trược tiếp trên nó --> nó sẽ thay đổi sau các lời gọi hàm
  giả sử bạn nhập:
  trantrui sau khi hàm tạo đổi thành chữ hoa thì chuổi của bạn thành TRANTRUI và các lời gọi khác.
  ==
  bạn nhập vào ký tự u để kiếm tất nhiên là không thấy -> vì C/C++ phân biệt chữ hoa và thường.
  ==

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  85

  cám ơn nhé mình hiểu rồi. Bài không sai mà chỉ do mình không để ý là mình đã chuyển chuổi thanh chuổi hoa nên tìm không ra :

Các đề tài tương tự

 1. Sửa máy tính, cài đặt windows, phần mềm tại nhà nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất …
  Gửi bởi hopluccc trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-07-2013, 02:07 PM
 2. Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 25-10-2012, 02:48 AM
 3. Bài tập C++ NHập mảng một chiều gồm n phần tử kết thúc nhập khi nhập một chữ cái
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 10:10 PM
 4. Bài tập C++ Viết phương trình nhập vào 1 chuỗi số.Hãy nhập vào 1 số.Đếm xem có bao nhiêu chữ số bạn vừa nhập
  Gửi bởi namtuocdn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-10-2011, 10:39 AM
 5. Bài tập C++ Nhập mảng 1 chiều, nếu phần tử nhập trùng nhau thì bắt nhập lại
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-07-2011, 03:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn