Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi khi add row vào datatable, cột "MANHACC" không cho phép null

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  40

  Exclamation Lỗi khi add row vào datatable, cột "MANHACC" không cho phép null

  t đang code cho nút lưu thông tin 1 nhà cung cấp xuống database và sau đó update lên datagridview. Nhưng ko hiểu sao khi add 1 row vào datatable cũng bị lỗi cột khóa chính ko cho phép null nữa, mặc dù mh get lấy giá trị từ datagridview đưa vào datarow rồi mà.
  code nút lưu 1 nhà cung cấp mới:
  Visual C# Code:
  1. private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
  2. {
  3. bmNCC.AddNew(); //bmNCC là biến BindingManagerBase tham chiếu tới datatable dtNCC
  4. int pos = dgrvNCC.CurrentRow.Index;
  5. DataRow dr = dtNCC.NewRow();
  6. dr["MANHACC"] = dgrvNCC.Rows[pos].Cells["MaNCC"].Value;
  7. dr["TENNHACC"] = dgrvNCC.Rows[pos].Cells["TENNCC"].Value;
  8. dr["DIACHI"] = dgrvNCC.Rows[pos].Cells["DiaChi"].Value;
  9. dr["DIENTHOAI"] = dgrvNCC.Rows[pos].Cells["DienThoai"].Value;
  10. dtNCC.Rows.Add(dr); //báo lỗi ở đây nè, “Column ‘MANHACC’ does not allow nulls.”
  11. bmNCC.EndCurrentEdit();
  12. da.Update(dtNCC);
  13. }
  Trong database cột primary key MANHACC set kiểu char ko phải int, ko tự động tăng.
  bạn nào chỉ mh sửa với.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  hi. Bạn soi lại giá trị cột đó coi? Khả năng lấy giá trị ở cái grid bị null, mà trong DB cái đó ko chấp nhận Null=> lỗi. ( Debug mà soi giá trị)
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  40

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mrfour.it Xem bài viết
  hi. Bạn soi lại giá trị cột đó coi? Khả năng lấy giá trị ở cái grid bị null, mà trong DB cái đó ko chấp nhận Null=> lỗi. ( Debug mà soi giá trị)
  hi, mh sửa dc rùi. trc đó mh có thử in ra Console những gì lấy từ datagridview và loop datarow để xem thử nó có insert vào dc ko, kết quả nhận dc là có, mà chả hiểu sao nó báo lỗi nữa. solution là t dùng InsertCommand của dataadapter để insert thì OK.

  Nhưng giờ đến phần xóa và sửa thì bị lỗi như file ảnh t đính kèm, ko hiểu bị gì nữa:
  Visual C# Code:
  1. private void btnDel_Click(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             int pos = dgrvVatTu.CurrentRow.Index;
  4.             DataRow dr = VATTUtable.NewRow();
  5.             //dr["MAVTU"] = tbMaVT.Text;
  6.             //dr["TENVTU"] = tbTenVT.Text;
  7.             //dr["DVTINH"] = tbDVTinh.Text;
  8.             //dr["PHANTRAM"] = tbPhanTram.Text;
  9.  
  10.             dr["MAVTU"] = dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[0].Value;
  11.             Console.WriteLine(dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[0].Value);
  12.             dr["TENVTU"] = dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[1].Value;
  13.             Console.WriteLine(dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[1].Value);
  14.             dr["DVTINH"] = dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[2].Value;
  15.             Console.WriteLine(dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[2].Value);
  16.             dr["PHANTRAM"] = dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[3].Value;
  17.             Console.WriteLine(dgrvVatTu.Rows[pos].Cells[3].Value);
  18.  
  19.             SqlCommand cm = new SqlCommand();
  20.             cm.Connection = DBConn_FillData.conn;
  21.             cm.CommandType = CommandType.Text;
  22.             cm.CommandText = @"DELETE FROM VATTU WHERE MAVTU = @MAVTU";
  23.             cm.Parameters.Add("@MAVTU", SqlDbType.Char, 4, "MAVTU");
  24.             da.DeleteCommand = cm;
  25.             DBConn_FillData.conn.Open();
  26.             da.DeleteCommand.ExecuteNonQuery();
  27.             //bmVT.RemoveAt(bmVT.Position);
  28.             da.Update(VATTUtable);
  29.             DBConn_FillData.conn.Close();
  30.             showVatTuInfoToGridView();
  31.         }
  32.  
  33.         private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
  34.         {
  35.             tbTenVT.Focus();
  36.             //bmVT.EndCurrentEdit();
  37.             int pos = dgrvVatTu.CurrentRow.Index;
  38.             DataRow dr = VATTUtable.NewRow();
  39.             dr["MAVTU"] = tbMaVT.Text;
  40.             dr["TENVTU"] = tbTenVT.Text;
  41.             dr["DVTINH"] = tbDVTinh.Text;
  42.             dr["PHANTRAM"] = tbPhanTram.Text;
  43.  
  44.             SqlCommand cm = new SqlCommand();
  45.             cm.Connection = DBConn_FillData.conn;
  46.             cm.CommandType = CommandType.Text;
  47.             cm.CommandText = @"UPDATE VATTU SET TENVTU = @TENVTU, DVTINH = @DVTINH, PHANTRAM = @PHANTRAM WHERE MAVTU = @MAVTU";
  48.             cm.Parameters.Add("@MAVTU", SqlDbType.Char, 4, "MAVTU");
  49.             cm.Parameters.Add("@TENVTU", SqlDbType.NVarChar, 100, "TENVTU");
  50.             cm.Parameters.Add("@DVTINH", SqlDbType.NVarChar, 10, "DVTINH");
  51.             cm.Parameters.Add("@PHANTRAM", SqlDbType.Int, 5, "PHANTRAM");
  52.             da.UpdateCommand = cm;
  53.             DBConn_FillData.conn.Open();
  54.             da.UpdateCommand.ExecuteNonQuery();
  55.             da.Update(VATTUtable);
  56.             showVatTuInfoToGridView(); //hiển thị lên datagridview
  57.         }

  cách t lấy dữ liệu từ dòng dc chọn trong datagridview rồi đưa vào datarow như thế có đúng chưa nhỉ?
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails loi1.png  

Các đề tài tương tự

 1. lỗi save giá trị trống (null) cho trường kiểu "image" từ C# vào SQL sever
  Gửi bởi lehong3000 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 10-09-2016, 02:59 PM
 2. Phân biệt string.empty ,null và "" trong C#?
  Gửi bởi blue_star trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 12-06-2016, 12:44 PM
 3. Các bạn giải thích giúp mình lỗi này với "undefined symbol Null"
  Gửi bởi senonguyen211 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-06-2012, 02:00 AM
 4. (p = strtok(NULL, " ")!=NULL có ý nghĩa gì?
  Gửi bởi manhhao19 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 10-10-2011, 08:03 PM
 5. Tại sao phát trinh lỗi "Null pointer assignment" và cách khác phục.
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 24-04-2011, 12:36 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn