Chào mọi người,mình có 1 đề tài làm sudoku thì mình đã làm bằng console được(có 1 file input và xuất nghiệm ra file output),nhung đề tai bắt làm winform
Form mình có 9x9 ô text box và 1 nút button giải,mình đã đọc dc file input ra winform khi bấm nút giải thì sẽ giải lun trên winform....Mà mình chưa làm dc phần này.T_T.Bạn nào giúp mình với.