Mình có tìm trên mạng cách add CheckBox vào ComboBox ở trang CodeProject này. Nhưng đọc nó khó hiểu quá. Ai có thể demo cho mình 1 ví dụ về cách đưa CheckBox vào ComboBox và hiển thị dữ liệu ra theo DataSource được hok.
Mình cảm ơn nhiều