các bạn có ai biết properties của splitcontainercontrol khóa lại ko cho người dùng kéo giãn ra đc ko? như cái thuộc tính IsSpilitFixed của Visual đó. thanks các pr0