Chào mọi người ,hiện giờ em đang muốn làm một chương trình bằng C# có giao diện quản lý chương trình trên web bằng cách gọi một web service như tomcat chẳng hạn. Nhưng search mãi không thấy tài liệu nào cả , mọi người có cao kiến gì giúp em với.thank