Theo mình trong 1 trang tin tức có các user, mỗi user là 1 người quản trị (viết bài, admin...).bảng role sẽ phân biệt user có quyền gì trên mục nào, không biết có đúng vậy không, mọi người cho ý kiến mình với