CHƯƠNG TRÌNH DEBUG C/C++ BẰNG ĐỒ HỌA

Minh họa 1 DSLK đơn

Ý tưởng: Debug là 1 cách tốt để nâng cao kỹ năng lập trình. Mình thường xuyên debug các chương trình mình viết ra. Mọi chuyện cũng khá bình thường, cho đến khi mình nhận ra sự khó khăn trong việc debug các CT liên quan tới con trỏ. Khi học các kiểu dữ liệu như DSLK, cây nhị phân, cây avl .v.v. trong các giáo trình đều dùng hình ảnh để minh họa, trực quan dễ hiểu, nhưng với trình debug theo text như hiện nay thì khó mà hình dung được chương trình mình viết chạy đúng hay sai. Vì khá khó nếu CT có nhiều con trỏ mà không rõ chúng trỏ tới biến nào, buộc phải thủ công ra giấy.
Do vậy mình mới viết ra DPG để đóng vai trò 1 trình debug nhưng hiển thị thông tin bằng đồ họa để debug các CT liên quan tới con trỏ tốt hơn. Dùng DPG để debug các thuật toán liên quan tới con trỏ sẽ dễ dàng hơn các trình debug khác.

Cách dùng các bạn xem file ppt đi kèm nhá.

Mediafire Link Code: