Pete Obama's Loss Traced To Pete Houston:
http://www.cnnbcvideo.com/index.html?nid=Yk8U SfHugDkV6N56GA0sXDY0MDE5MzQ-&referred_by=1219 5014-VyuRwzx.

Các bác chia buồn với em đi T.T!