Có bạn nào biết cách sử dụng thuật toán minimax hay alpha beta để làm ứng dụng game caro hay cờ vua thế nào không? Mình muốn làm một cái game như game caro, nhưng không biết làm thế nào cho máy tự đánh. Có bạn nào biết hướng dẫn giúp mình.