Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: cần giúp về con trỏ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Question cần giúp về con trỏ

  giúp mình về phần con trỏ với
  có 1 bài với nd là nhập các giá trị sau đó sửa lại các giá trị cần sửa rồi in ra mình làm đc bước 1 với bước 3 còn bước 2 về con trỏ ko làm đc bạn nào giúp mình với

  code mình dang làm
  Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #define MAX 20
  
  //look for item[index] = code and return index if found, otherwise -1
  int find(int item[], int no, int code)
  {
   int i, rc = -1;
   for (i=0; i < no && rc == -1; i++)
   	if(item[i] == code) rc = i;
   return rc;
  
  }
  
  // enter item list: no more than MAX items
  int input_item(int item[], double unit_cost[], int no)
  {
   int i, keep = 1;
   if(no == MAX) {printf("No more than %d items", MAX); return no;}
   printf("Enter Item\n");
   printf("=================================\n");
   do
   {
   		printf("Enter Item code (0 to exit):");
     scanf("%d", &item[no]);
     if (item[no] == 0) keep = 0;
     else
     {
       if(find(item, no, item[no]) != -1)
       	printf("**It exits\n**Enter again\n");
   	 		else {printf("Enter Unit cost:");
    	  scanf("%lf", &unit_cost[no]);
       no++;}
     }
   }while(keep == 1);
   return no;
  }
  
  // view item list
  void view_item(int item[], double unit_cost[], int no)
  {
    int i;
    printf("Item list\n");
    printf("=================================\n");
    printf(" Item code Unit cost\n");
    printf("---------- ----------\n");
    for(i = 0; i < no; i++)
    	printf("    %03d %10.2lf\n", item[i], unit_cost[i]);
  }
  
  //view invoice
  void view_invoice(int item_code[], double item_cost[], int quantity[], int no)
  {
    double sum = 0;
  	printf("Invoice list\n");
    printf("=================================\n");
    printf(" Item code Unit cost  quantity   Amount\n");
    printf("---------- ---------- ---------- ----------\n");
    for(int i = 0; i < no; i++){
    	printf("    %03d %10.2lf %10d %10.2lf\n", item_code[i], item_cost[i], quantity[i], item_cost[i]*quantity[i]);
    	sum += item_cost[i]*quantity[i];}
    printf("---------- ---------- ---------- ----------\n");
    printf("      TOTAL         %10.2lf\n", sum);
  
  }
  
  //input invoice: no more than MAX items
  void input_invoice(int item[], double unit_cost[], int no)
  {
  	int i, n=0, j, item_code[MAX], quantity[MAX], keep = 1;
    double item_cost[MAX];
  
    printf("Enter Invoice\n");
    printf("=================================\n");
    do
    {
   		printf("Enter Item code (0 to exit):");
     scanf("%d", &item_code[n]);
     if (item_code[n] == 0) keep = 0;
     else
     {
       i = find(item, no, item_code[n]);
       if (i == -1) {
     			printf("**It doesn't exist\n");
     		printf("**Enter again       :\n");}
     	else
     	{
   	 			printf("Enter Quantity       :");
    	  	scanf("%d", &quantity[n]);
        item_cost[n] = unit_cost[i];
       	n++;
       }
     	}
    } while(keep == 1 && n < MAX);
    view_invoice(item_code, item_cost, quantity, n);
  }
  
  main()
  {
  	int choice, no=0;
    int item[MAX];
    double unit_cost[MAX];
    do
    {
     clrscr();
     printf("1) Enter Item\n");
  		printf("2) Enter Invoice\n");
  		printf("3) Exit\n");
  		printf("Please select 1, 2, or 3:");
    	scanf("%d", &choice);
   		switch(choice)
     {
      case 1: no = input_item(item,unit_cost,no);
      			 view_item(item, unit_cost, no);
          getch();
  	  			 break;
      case 2: input_invoice(item, unit_cost, no);
          getch();
    	     break;
     }
    }while(choice != 3);
  }
  các bạn giúp mình với còn đây là đề bài
  Code:
  MAIN MENU
  --------------------------
  1) Enter a Transaction
  2) Edit a Transaction by No
  3) View Transaction journal
  4) Exit
  Please select 1, 2, 3, or 4: 1
  Nhập giá trị
  Code:
  Transaction No 1
  Enter a transaction type (1 for Purchase, 2 for Sale)	: 1
  Enter a item code				: 001
  Enter unit cost				: -3
  **Value must be greater than 0
  **Enter again				: 3.00
  Enter quantity				: 10
  sửa giá trị cần sửa (phần cần giúp đỡ)
  Code:
  Enter No of transaction: 1	
  Type 	Item code		Unit cost		Quantity
  Purchase	   001		   3.00        10
  
  Edit Menu
  ---------
  1) Type 		
  2) Item code	
  3) Unit cost	
  4) Quantity	
  5) Exit editing
  Please select 1, 2, 3, 4, or 5: 4
  
  Enter Quantity	: -30
  **Value must be greater than 0
  **Enter again	: 30
  
  Edit Menu
  ---------
  1) Type		
  2) Item code	
  3) Unit cost	
  4) Quantity	
  5) Exit editing
  Please select 1, 2, 3, 4, or 5: 5
  
  MAIN MENU
  --------------------------
  1) Enter a Transaction
  2) Edit a Transaction by No
  3) View Transaction journal
  4) Exit
  Please select 1, 2, 3, or 4: 3
  cuối cùng in ra
  Code:
   
  Transaction journal
  
  No Transactions  Item Unit cost Units purchased  Units sold                                           -- ------------- ----- ---------- --------------- -------------
   1 Purchase    001     3.0       30    
   2 Purchase    001     5.0       20    
   3 Sale      001                    30
   4 Purchase    002     1.0       20 
   5 Sale      002                    10

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Chào bạn, mình đã xem đoạn code của bạn:

  - Trước tiên là nó trình bầy hơi chán, khó đọc. Dung nhiều biến phụ là thừa.
  - Theo yêu cầu của đề bài như trên mình nghĩ bạn nên dùng struct chứ không phải chỉ một mảng đơn.
  - Nói chung là bạn nên làm lại hẳn bài này.
  Have fun!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  bạn có thể nói rõ hộ mình đc ko mình ko hiểu , với lại phần code này mình mới làm đc có 2 phần còn phần kia khó mình chịu monh các bạn giúp mình với

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn