Chào các bạn, mình muốn hỏi là http handlers, generic handlers thực sự là gì, tại sao phải dùng nó ?
vì mình đang làm bài tập về http runtime mà tìm hiểu trên mạng tiếng anh đọc đi đọc lại mà không hiểu nổi. mong bác nào biết giúp mình với, mình cảm ơn rất nhiều