mình tạo 1 form muốn load nội dung file pdf vào form đó nhưng tìm hoài ko thấy nghe nói có itextsharp gì đo.trong form có nút in nữa thì tốt bạn nào giúp mình code với.