Sàn GD BĐS ACE land
đang phân phối một số căn hộ chung cư N04 Trần Duy Hưng :Hiện tại chúng tôi
đang phân phối các căn tầng 12 Tòa A (căn, tầng, tòa khác vui lòng liên hệ trực
tiếp):
Căn số 1 và số 10 diện tích 127,6m2 thiết kế 3 ngủ, 3 vệ sinh, ban công hướng
Tây Nam, nhìn sang trường Amsterdam.
Căn số 2 và số 9 diện tích 115,3m2 thiết kế 3 ngủ, 2 vệ sinh, ban công hướng
Tây Bắc
Căn số 3 và số 8 diện tích 152,4m2 thiết kế 3 ngủ, 3 vệ sinh,
Căn số 4 và số 7 diện tích 92,2m2 thiết kế 2 ngủ, 2 vệ sinh, ban công nhìn
xuống đường Hoàng Đạo Thúy
Căn số 5 và số 6 diện tích 88,6m2 thiết kế 2 ngủ, 2 vệ sinh ban công nhìn xuống
đường Hoàng Đạo Thúy

- Căn số 1,10: 127,6 m Giá gốc: 31,6
- Căn số 2,9: 115,3 m Giá gốc: 30.0
- Căn số 3,8: 152,4 m Giá gốc: 32,9
- Căn số 4 92,2 m Giá gốc: 32,3
- Căn số 5: 88,6 m Giá gốc: 32,3
- Căn số 6 88,6 m Giá gốc: 32,3
- Căn số 7: 92,2 m Giá gốc: 32,3
- Căn số 8: 152,9 m Giá gốc: 32,9
Căn số 10: 127,6 m Giá gốc: 31,6

Liên hệ : Phương 0982. 617. 437 - Anh Thành: 0917.507. 366
chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//chung cư n04 trần duy hưng, chung cu n04 tran duy hung//