Hiện nay em rất mê chip(CPU) nên em muốn thiết kế ra một con chip cho Việt Nam mình xài .
Không biết ai có định hướng về chip không xin dẫn đường cho mình đi với.
cảm ơn các bạn rất nhiều.
PS:
mình dự định thiết kế con chip(cpu) có thanh ghi 128 bit và có tới 128 thanh ghi như vậy.
mỗi toán hạng có tới 3 toán hạng ví như: c=a+b chứ không phải a=a+b như x86
tích hợp bộ MMU và GPU và một die của chíp.