Trước tiên xin lỗi vì mình dịch cái tiêu đề không sát nghĩa lắm, tiếng anh của nó là "Cooperative". Tức là xác định xem mouse của game có độc quyền hay không, chạy trên chế độ foreground hay background...

Trong DirectX ta có thể thực hiện điều này dễ dàng bằng lệnh SetCooperative() nhưng trong XNA thì mình không biết làm thế nào, mong các bạn giúp đỡ.

Cám ơn.