Chào các bạn
mình đang làm về tìm kiếm email trên các diễn đàn.bạn nào có thể hướng dẫn mình được không.có tài liệu hoặc là code demo thi send cho mình với.