Mình có một bài tập lớn của môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật với đề bài như tiêu đề topic , do mình mới bắt đầu học C nên chưa giải đc bài này , mà mai phải nộp bài rồi . Hi vọng mọi người có thể giải giúp mình bài này

P/S : Lần đầu mình tham gia diễn đàn nên post bài có gì sơ suất mong mọi người bỏ qua cho !