em đang thử viết cái Paint , đang tìm ý tưởng cách mô phỏng cái layer như trong Photoshop . Em thử tạo 1 array các layer , mỗi layer là 1 image , rồi vẽ các layer đó chồng lên nhau . Nhưng đến lúc cần điều chỉnh trên 1 layer , em lại phải redraw toàn bộ cái mảng layer kia lên form , rất là chậm . Em đang nghĩ cách vẽ và cập nhật từng layer riêng , ai cho em cái idea với