Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: [C]Bài tập tính đa thức - cần giúp đỡ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định [C]Bài tập tính đa thức - cần giúp đỡ

  Đề bài: Viết chương trình tính đa thức a[n]*x mũ n + a[n-1]*x mũ (n-1) +...+ a[1]*x + a[0]
  Đoạn code em viết
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  void main()
  { int a[100],n,i,j,x;
   unsigned long p=0;
   clrscr();
   printf("Nhap so n: ");
   scanf("%d",&n);
   printf("Nhap so x: ");
   scanf("%d",&x);
   for(i=0;i<=n;i++)
   { printf("Nhap a[%d]: ",i);
  	scanf("%d",&a[i]);
   }
   for(i=n;i>=0;i--)
  	for(j=n;j>=0;j--)
  	  p=p+a[i]*pow(x,j);
   printf("Ket qua: %lu",p);
   getch();
  }
  Test với a chạy từ 0 đến n=5 có giá trị như sau : 2, 3, 4, 5, 6, 7
  và với x=2..
  Bấm máy tính tay thì ra kết quả là 384, còn chạy chương trình trên thì ra 1701...
  Sai chỗ nào ạ, xin mấy anh chỉ em dùm

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  25

  Hình như fải thế này :
  Code:
   for(i=n;i>=0;i--)
  	  p=p+a[i]*pow(x,i);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Bạn nên tham khảo lý thuyết lược đồ hoocner, đây là code bài này, mình làm lâu rồi bạn nên đọc nó để tham khảo:

  Bạn hãy xem lại code trên của bạn về cách trình bày nhé. Nói chung là rất khó đọc.

  Hàm tính nó chỉ ngắn như này thôi:
  C Code:
  1. float Result(int *a,int n,float c)
  2. {
  3.     float p;
  4.     p=a[0];
  5.     int i;
  6.     for (i=1;i<n;++i) p=p*c+a[i];
  7.     return p;
  8. }

  Còn dưới là code đầy đủ để chạy thử, nhưng là C++

  C++ Code:
  1. /*
  2. Tinh gia tri da thuc bang phuong phap Hoocner - Theo ly thuyet phuong phap tinh
  3.  -TQH 09092008-
  4. */
  5. #include <iostream>
  6. #include <conio.h>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void ScanConst(int *a,int n);
  10. void PrintPoly(int *a,int n);
  11. float Result(int *a,int n,float c);
  12.  
  13. int main()
  14. {
  15.     int n;
  16.     int *a;
  17.     cout << "        CHUONG TRINH TINH GIA TRI DA THUC" << endl;
  18.     cout << "\n*  Enter degree polymonical A: ";cin >> n; //Nhap bac cua da thuc
  19.     n++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  20.     a=new int [n];
  21.     if (a==NULL)
  22.     {
  23.         cout << "\nError allocating memory!";
  24.         return 0;
  25.     }
  26.     ScanConst(a,n);
  27.     cout << "\n->Polymonical A:  \n  f(x) = ";
  28.     PrintPoly(a,n);
  29.  
  30.     int *b,m;
  31.     cout << "\n*  Enter degree polymonical B: ";cin >> m; //Nhap bac cua da thuc
  32.     m++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  33.     b=new int [m];
  34.     if (b==NULL)
  35.     {
  36.         cout << "\nError allocating memory!";
  37.         return 0;
  38.     }
  39.     ScanConst(b,m);
  40.     cout << "\n->Polymonical B:  \n  g(x) = ";
  41.     PrintPoly(b,m);
  42.  
  43.     float x,c=Result(a,n,x),d=Result(b,m,x);
  44.     cout << "Enter value c = ";cin >> x;
  45.     cout << "\n* Polymonical A  f(" << x << ") = " << c;
  46.     cout << "\n* Polymonical B  g(" << x << ") = " << d;
  47.     cout << "\n* Result A+B: f(" << x << ") + g(" << x << ") = " << c+d;
  48.     delete[] a;
  49.     getch();
  50. }
  51.  
  52. void ScanConst(int *a,int n)
  53. {
  54.     int i;
  55.     for (i=0;i<n;i++)
  56.     {
  57.         cout << "a"<< i << " = ";cin >> a[i];
  58.     }
  59. }
  60.  
  61. void PrintPoly(int *a,int n)
  62. {
  63.     int i;
  64.     for (i=0;i<n-1;++i)
  65.         if (a[i]!=0)
  66.         {
  67.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*x^" << n-i-1;
  68.             else if (a[i]==1) cout << "x^" << n-i-1;
  69.             else cout << "-x^" << n-i-1;
  70.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  71.         }
  72.     cout << a[n-1] << endl;
  73. }
  74.  
  75. float Result(int *a,int n,float c)
  76. {
  77.     float p;
  78.     p=a[0];
  79.     int i;
  80.     for (i=1;i<n;++i) p=p*c+a[i];
  81.     return p;
  82. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  thanks các bạn, các anh nhiều ^ ^
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi moonieo : 04-11-2008 lúc 10:49 AM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  85

  mình nghĩ cái j là không cần thiết vì a[n] và số mũ nó đều giống nhau mà. Mình sửa lại 1 tí như này:
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  void main()
  { int a[100],n,i,j,x;
   unsigned long p=0;
   clrscr();
   printf("Nhap so n: ");
   scanf("%d",&n);
   printf("Nhap so x: ");
   scanf("%d",&x);
   for(i=0;i<=n;i++)
   { printf("Nhap a[%d]: ",i);
  	scanf("%d",&a[i]);
   }
   for(i=n;i>=0;i--)
  	  p+=a[i]*pow(x,i);
   printf("Ket qua: %lu",p);
   getch();
  }
  vẫn là kết quả đúng như bình thường

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  2

  Mặc định [C]Bài tập tính đa thức - cần giúp đỡ

  tớ cũng có bài tâp nhưng không chạy được nhơ tét hộ với!thank you!  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<ctype.h>
  5. #include<alloc.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. char string[60];
  8. typedef struct node{
  9.       int bac, heso;
  10.       struct node *next;
  11.     } node;
  12. struct node *dt,*q;
  13. int ok=1;
  14. void pro(char*s);
  15. void input();
  16.  char*sub(char*str  ,int n, int m  );
  17.  char x[30]  ;
  18. void main()
  19.   {
  20.     input();
  21.    printf("so hang thu 2 cua da thu bao gom heso: %d va bac %d",dt->heso,dt->bac);
  22.     getch();}
  23.       char *sub(char*str  ,int n, int m)
  24.     {   int t; int j=0;
  25.    for(t=n;t<=m;t++) {
  26.        x[j]=str[t];j++;
  27.    };
  28.     return( x);
  29.     }
  30.  
  31. void pro(char*s)
  32. {int i, k,a,b;struct node *temp;char*x1;
  33. for(k=0;k<=strlen(s);k++)
  34.  
  35.   {if (isdigit(s[k])==0)
  36.      { strcpy(x1,sub(s,0,k-1));
  37.       if (x1=='\0')
  38.     if (string[i]=='+') a=1;
  39.     else a=-1;
  40.       else{
  41.  
  42.        a=atoi(x1);
  43.       a*=ok;
  44.        break;}
  45.       }
  46. for(i=strlen(s);i>=0;i--)
  47.  {    if( !(isdigit(s[i])))
  48.     { strcpy(x1,sub(s,i+1,strlen(s)));
  49.      if (x1[0]=='\0') b=1;
  50.      else b=atoi(x1);
  51.      break;}
  52.  }
  53.  temp=(node *)calloc(1,sizeof(struct node));
  54.  temp->heso=a;
  55.  temp->bac=b;
  56.  if( dt==NULL) dt=temp;
  57.  else
  58.  {q->next =temp;q=temp;}
  59.  }
  60.  }
  61.  void input(){
  62.  char *s;
  63.  printf("\n Nhap vao da thuc can tinh :\n");
  64.  gets(string);
  65.  dt=NULL;
  66.  q=dt;
  67.  int index1=0;
  68.  for(int i=0;i<strlen(string);i++){
  69.  if(string[i]=='+'||string[i]=='-'){
  70.   s=strcpy(s,sub(string,index1,i-1));
  71.   index1=i+1;
  72.   if(string[i]=='-') ok*=-1;
  73.   pro(s);
  74.     }
  75.   }
  76.   }

  *Chú ý: khi post code nhớ cho vào tag code, nếu còn tái phạm sẽ xóa bài. Xem hướng dẫn tại đây;
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 05-11-2008 lúc 08:39 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn