Mình đã tạo tab thành công theo hướng dẫn trong trang:
http://www.codeguru.com/cpp/controls...cle.php/c5239/

Nhưng khi di chuột qua lại thật nhanh (nhất là trên các checkbox) thì thấy nó nhấp nháy.
Mong các bạn chỉ cho mình cách khắc phục.