Các bạn lựa chọn 1 cái ưng ý rồi xài nhé.

1. Turbo C++ v3.0
Code:
http://www.mediafire.com/?yeqxkmjgtjx
2. Borland C++ v4.5
Code:
http://www.mediafire.com/?zzngamlkyzn
3. Borland C++ v5.02
Code:
http://www.mediafire.com/?mljlzjbymmm
4. Dev-C++ 5 beta
Code:
http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe