mình đang cần chuyển file bitmap 8bits sang file bitmap 24bits hoặc chuyển file bitmap 8bits thành file pcl. cám ơn