mình mới dowload borland c++3.1 nhưng cằi đặt ko dc ( nhấp zo install ko hiển thị gì hết ) làm ơn chỉ dùm minh ... cám ơn