Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Quản lý source code C++ | Chia nhỏ các file .cpp, sử dụng file header

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định Quản lý source code C++ | Chia nhỏ các file .cpp, sử dụng file header

  Đề là vầy !!! Em sử dụng dev-c để code
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. #include <conio.h>
  4. class Clock{
  5.         private :
  6.             int gio;
  7.             int phut;
  8.             int giay;
  9.         public :
  10.             Clock();
  11.             Clock(int,int,int);
  12.             void Nhap();
  13.             void Xuat();
  14.             void LamTron();
  15.             Clock Cong(int n);
  16. };
  17. Clock::Clock()
  18. {
  19.     gio=0;
  20.     phut=0;
  21.     giay=0;
  22. }
  23. Clock::Clock(int h,int m,int s)
  24. {
  25.     gio = h;
  26.     phut = m;
  27.     giay = s;
  28. }
  29. void Clock::Nhap()
  30. {
  31.     cout << "Nhap gio vao : ";cin >> gio;
  32.     cout << "Nhap phut vao : ";cin >> phut;
  33.     cout << "Nhap giay vao : ";cin >> giay;  
  34. }
  35. void Clock::Xuat()
  36. {
  37.     cout << gio <<":"<< phut <<":"<<giay<<endl;
  38. }
  39. void Clock::LamTron()
  40. {
  41.     phut += giay/60;
  42.     giay %= 60;
  43.     gio += phut/60;
  44.     phut %= 60;
  45.     gio %= 24;
  46. }
  47. Clock Clock::Cong(int n)
  48. {
  49.     Clock kq(gio,phut+n,giay);
  50.     kq.LamTron();
  51.     return kq;
  52. }
  53. int main()
  54. {
  55.     cout << "gio hien tai cua a la : ";
  56.     Clock a(9,18,35);
  57.     a.Xuat();
  58.     Clock b;
  59.     b.Nhap();
  60.     b.LamTron();
  61.     cout<< "gio cua b la : ";
  62.     b.Xuat();
  63.     getch();
  64.     cout << "gio cua b sau khi cong them 45 phut : ";
  65.     b.Cong(45).Xuat();
  66.     getch();
  67.     return 0;
  68. }

  Tách tất cả lớp Clock trên thành 2 phần :
  + < Tên lớp >.hpp chứa phần khai báo của lớp.
  + < Tên lớp >.cpp chứa các định nghĩa hàm của lớp.
  Định nghĩa hàm main() trong 1 file riêng dùng để sử dụng các lớp đã được định nghĩa trong các
  file khác. Chú ý: áp dụng cách viết tránh định nghĩa nhiều lần một lớp.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  Hix không hiểu ý bạn lắm (sau bạn viết bài nên ghi rõ nội dung bài gửi) . Muốn tách thì bạn đem tất cả phần khai báo declaration của lớp cho vào file header (.h hay .hpp) còn phần định nghĩa phương thức definition cho vào file .cpp . Đầu file header cho thêm chỉ thị tiền xử lí để tránh include nhiều lần .
  Code:
  #ifndef _SOME_THING_H_
  #define _SOME_THING_H_
  //Khai báo lớp bạn đặt ở đây
  ......................................
  #endif
  I'm superman

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  nếu cậu định chia nhỏ sang các file .cpp khác thì cần phải khai báo cả file header nữa,file header là file chứa các nhãn của các hàm,các lớp...trong file .cpp

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  Hic ! Em có làm thử nhưng không chay mấy anh kiểm tra giùm fem nha !!
  Code:
  // Khai bao lop
  #include <iostream>
  using namespace std;
  class Clock{
    	private :
  			int gio;
  			int phut;
  			int giay;
  		public :
  			Clock();
  			Clock(int,int,int);
  			void Nhap();
  			void Xuat();
  			void LamTron();
  			Clock Cong(int n);
  };
  Còn đây là phần thứ 2
  Code:
  //khai bao ham thanh vien
  #include "Clock.hpp"
  Clock::Clock()
  {
  	gio=0;
  	phut=0;
  	giay=0;
  }
  Clock::Clock(int h,int m,int s)
  {
  	gio = h;
  	phut = m;
  	giay = s;
  }
  void Clock::Nhap()
  {
  	cout << "Nhap gio vao : ";cin >> gio;
  	cout << "Nhap phut vao : ";cin >> phut;
  	cout << "Nhap giay vao : ";cin >> giay; 
  }
  void Clock::Xuat()
  {
  	cout << gio <<":"<< phut <<":"<<giay<<endl;
  }
  void Clock::LamTron()
  {
  	phut += giay/60;
  	giay %= 60;
  	gio += phut/60;
  	phut %= 60;
  	gio %= 24;
  }
  Clock Clock::Cong(int n)
  {
  	Clock kq(gio,phut+n,giay);
  	kq.LamTron();
  	return kq;
  }
  Còn đây là hàm main của mình
  Code:
  #include "Clock.cpp"
  #include <conio.h>
  int main()
  {
  	cout << "gio hien tai cua a la : ";
  	Clock a(9,18,35);
  	a.Xuat();
  	Clock b;
  	b.Nhap();
  	b.LamTron();
  	cout<< "gio cua b la : ";
  	b.Xuat();
  	getch();
  	cout << "gio cua b sau khi cong them 45 phut : ";
  	b.Cong(45).Xuat();
  	getch();
  	return 0;
  }
  Chương trình chay trên Dev-C .
  Chạy chương trình thì nó báo lỗi không biết bị cái gì . Mong mấy huynh giúp đỡ ! Thanks

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Cách chia thế này nhé.
  tạo 1 file clock.h
  C++ Code:
  1. #ifndef clock_h //Nen them 2 cai nay vao nhe
  2. #define clock_h//
  3. // Khai bao lop
  4. #include <iostream>
  5. using namespace std;
  6. class Clock{
  7.         private :
  8.             int gio;
  9.             int phut;
  10.             int giay;
  11.         public :
  12.             Clock();
  13.             Clock(int,int,int);
  14.             void Nhap();
  15.             void Xuat();
  16.             void LamTron();
  17.             Clock Cong(int n);
  18. };
  19. #endif //them cai nay nua

  file .cpp
  C++ Code:
  1. #include "Clock.h"
  2. Clock::Clock()
  3. {
  4.     gio=0;
  5.     phut=0;
  6.     giay=0;
  7. }
  8. Clock::Clock(int h,int m,int s)
  9. {
  10.     gio = h;
  11.     phut = m;
  12.     giay = s;
  13. }
  14. void Clock::Nhap()
  15. {
  16.     cout << "Nhap gio vao : ";cin >> gio;
  17.     cout << "Nhap phut vao : ";cin >> phut;
  18.     cout << "Nhap giay vao : ";cin >> giay;  
  19. }
  20. void Clock::Xuat()
  21. {
  22.     cout << gio <<":"<< phut <<":"<<giay<<endl;
  23. }
  24. void Clock::LamTron()
  25. {
  26.     phut += giay/60;
  27.     giay %= 60;
  28.     gio += phut/60;
  29.     phut %= 60;
  30.     gio %= 24;
  31. }
  32. Clock Clock::Cong(int n)
  33. {
  34.     Clock kq(gio,phut+n,giay);
  35.     kq.LamTron();
  36.     return kq;
  37. }
  hàm main thì
  C++ Code:
  1. #include"clock.h"
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định Quản lý source code C++ | Chia nhỏ các file .cpp, sử dụng file header

  thank you vẻy much ~~~

Các đề tài tương tự

 1. Gửi và nhận file qua mạng LAN hay internet viết bằng VC++ 6 [Đầy đủ source code]
  Gửi bởi hoanglinh9466 trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 12-09-2013, 01:29 PM
 2. Code Tìm Kiếm & Sắp Xếp (QuickSort, SelectionSort,...) phát sinh lỗi khi ghép các file source?
  Gửi bởi TamGa trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 20-02-2012, 07:12 PM
 3. Làm sao để chia code class với template declaration ở một file còn definition ở một file khác?
  Gửi bởi homanhduc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 20-07-2011, 01:49 AM
 4. Lập trình C chạy file bash từ source code c
  Gửi bởi hieubkit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 03-12-2010, 06:22 PM
 5. Cách tạo và sử dụng thư viện header file khi đã có đầy đủ file cần thiết
  Gửi bởi trinhhuutam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2010, 03:17 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn