Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [bug]cấu trúc

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định [bug]cấu trúc

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  typedef queue 
  	{
  	int a[10];
  	int front ;int rear;
  	};
  void create(queue &q)
    {
  	q->front=0;
  	q->rear=0;
  	}
  	void empty(queue &q)
  	{
  	 if(q->front ==0)
  	 cout<<"empty queue";
  	 else cout<<"\n unempty ";
  	 }
    void full(queue &q)
    {
  	if((q->rear ==q->front)&&(q->rear!=0))
  	cout<<"full";
  	else cout<<"\n not full";
  	}
  	void add(queue &q, int x)
  	{
  	 if((q->rear!=q->front)&&(q->rear==0))
  	   {
  		q->rear=q->rear+1;
  		a[q->rear]=x;
  		cout<<"phan tu "<<x<<"them vao"<<a[*q];
  
  	    }
  	    else
  	    cout<<" full queue";
  	    }
  	 int remove(queue &q)
  	 {
  	 if(q->front!=0)
  	 {
  		q->front=q->front+1;
  	   if(q->front==q->rear)
  	   q->font=q->rear=0;
  	   }
  	   else cout<<"empty queue";
  	   }
  	   int front(queue &q)
  	   {
  	   if(empty(&q))
  	   cout<<"infinite";
  	   else
  	   front=(a[q->front]+1);
  	   return (front);
  	    }
  	    void main()
  	    {
  		 clrscr();
  		 int n,a[10];
  
  	   cout<<"nhap n:";
  	   cin>>n;
  	   cout<<"phan tu them:";
  	   add(&q,x);
  	   cout<<"\n phan tu lay di:";
  	   remove(&q);
  	   getch();
  	   }
  ///mình không sửa được lối
  bà con sửa dùm mình nhen !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn sai nhiều lỗi cơ bản quá. Mình đã sửa lỗi biên dịch đánh dấu mấy chỗ sai, bạn tự tìm hiểu lấy nha.

  C Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. typedef struct _queue // sai chỗ này
  5. {
  6.     int a[10];
  7.     int front;
  8.     int rear;
  9. } queue;
  10.  
  11. void create(queue &q)
  12. {
  13.     q.front=0;
  14.     q.rear=0;
  15. }
  16.  
  17. int empty(queue &q) // sai chỗ này
  18. {
  19.     if(q.front == 0)
  20.         return 1;
  21.     else
  22.         return 0;
  23. }
  24.  
  25. void full(queue &q)
  26. {
  27.     if((q.rear ==q.front)&&(q.rear!=0))
  28.         cout<<"full";
  29.     else
  30.         cout<<"\n not full";
  31. }
  32.  
  33. void add(queue &q, int x)
  34. {
  35.     if((q.rear!=q.front)&&(q.rear==0))
  36.     {
  37.         q.rear=q.rear+1;
  38.         q.a[q.rear]=x; // sai chỗ này
  39.         cout<<"phan tu "<<x<<"them vao"<<q.a[q.rear]; // sai chỗ này
  40.     }
  41.     else
  42.           cout<<" full queue";
  43. }
  44.  
  45. int remove(queue &q)
  46. {
  47.     if(q.front!=0)
  48.     {
  49.         q.front=q.front+1;
  50.         if(q.front==q.rear)
  51.             q.front=q.rear=0;
  52.     }
  53.     else
  54.         cout<<"empty queue";
  55. }
  56.  
  57. int front(queue &q)
  58. {
  59.     if (empty(q))
  60.     {
  61.         cout<<"infinite";
  62.         return 0;
  63.     }
  64.     else
  65.         return (q.a[q.front]+1); // sai chỗ này
  66. }
  67.  
  68. void main()
  69. {
  70.     clrscr();
  71.     int n,a[10];
  72.     queue q;
  73.     int x = 0;
  74.  
  75.     cout<<"nhap n:";
  76.     cin>>n;
  77.     cout<<"phan tu them:";
  78.     add(q,x);
  79.     cout<<"\n phan tu lay di:";
  80.     remove(q);
  81.     getch();
  82. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-07-2013, 07:29 PM
 2. Bài tập về cấu trúc trong c | Cấu trúc sinh viên???
  Gửi bởi dddzzzjjjiii trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 21-07-2012, 05:06 PM
 3. Chiếu trúc, Chiếu trúc cao cấp, Hàng Sản xuất tại Việt Nam: Giá rẻ nhất thị trường
  Gửi bởi tqt.tranquoctuan trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-05-2012, 08:33 PM
 4. cấu trúc bảng băm là cấu trúc như thế nào?
  Gửi bởi minh_quang1202 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-01-2011, 07:03 PM
 5. Cấu trúc file excel | Cấu trúc file xls. Giúp mình với?
  Gửi bởi knightofit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-04-2009, 10:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn