Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: JAVA Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn CODE BY MIZZ1233

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  2

  Red face JAVA Giải phương trình bậc nhất 2 ẩn CODE BY MIZZ1233

  Sử dụng gói AWT, sử dụng import java.awt.*

  Java Code:
  1. import java.awt.*;
  2. import java.awt.event.*;
  3. public class PTBAC1 {
  4. private static Frame f;
  5.     private static Label l1,l2,l3,l4,l5,l6;
  6.     private static Button b1,b2;
  7.     private static TextField t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;
  8.     private static class ActionHandler implements ActionListener
  9.     {
  10.         public void actionPerformed(ActionEvent a0)
  11.         {          
  12.             if(a0.getSource()==b1)
  13.             {              
  14.                 float a = (Float.parseFloat(t1.getText()));
  15.                 float b = (Float.parseFloat(t2.getText()));
  16.                 float c = (Float.parseFloat(t3.getText()));
  17.                 float a1 = (Float.parseFloat(t4.getText()));
  18.                 float b1 = (Float.parseFloat(t5.getText()));
  19.                 float c1 = (Float.parseFloat(t6.getText()));
  20.                 float d=0, d1=0, d2=0;
  21.                 d= a*b1 - a1*b;
  22.                 d1= c*b1 - c1*b;
  23.                 d2 =a*c1 - a1*c;
  24.                 if(d!=0)
  25.                     {  
  26.                         float e= d1/d;
  27.                         float e1= d2/d;
  28.                         t7.setText (String.valueOf("PHUONG TRINH CO 1 NGHIEM X = "+e+"; y= " +e1));
  29.                         t7.setEditable(false);
  30.                     }
  31.                     else if((d==0&&d1!=0) || (d==0&&d2!=0))
  32.                     {
  33.                         t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO NGHIEM"));
  34.                         t7.setEditable(false);
  35.                     }
  36.                     else if(d==0&&d1==0&&d2==0)
  37.                     {
  38.                         t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO SO NGHIEM"));
  39.                         t7.setEditable(false);                     
  40.                     }
  41.                    
  42.                 }              
  43.                 if(a0.getSource()==b2)
  44.                 {
  45.                 System.exit(0);
  46.                 }
  47.         }
  48.     }
  49.     public static void main(String[] args)
  50.     {
  51.         ActionHandler act =new ActionHandler();
  52.         f=new Frame("PHUONG TRINH BAC 1");
  53.         l1=new Label("Nhap A:");
  54.         l2=new Label("Nhap B:");
  55.         l3=new Label("Nhap C:");
  56.         l4=new Label("Nhap A1:");
  57.         l5=new Label("Nhap B1:");
  58.         l6=new Label("Nhap C1:");      
  59.         b1=new Button("KQ");
  60.         b2=new Button("THOAT");
  61.         t1=new TextField(25);
  62.         t2=new TextField(25);
  63.         t3=new TextField(25);
  64.         t4=new TextField(25);
  65.         t5=new TextField(25);
  66.         t6=new TextField(25);
  67.         t7=new TextField(25);      
  68.         f.setLayout(new GridLayout(8,2));
  69.         b1.addActionListener(act);
  70.         b2.addActionListener(act);
  71.         f.add(l1);
  72.         f.add(t1);
  73.         f.add(l2);
  74.         f.add(t2);
  75.         f.add(l3);
  76.         f.add(t3);
  77.         f.add(l4);
  78.         f.add(t4);
  79.         f.add(l5);
  80.         f.add(t5);
  81.         f.add(l6);
  82.         f.add(t6);
  83.         f.add(b1);
  84.         f.add(t7);
  85.         f.add(b2);
  86.         f.pack();
  87.         f.show();
  88.         f.addWindowListener(new WindowAdapter()
  89.         {
  90.             public void windowClosing(WindowEvent event)
  91.             {
  92.                 f.dispose();
  93.                 System.exit(0);
  94.             }
  95.         });
  96.     }
  97. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  16

  Code này viết chơi để giải bài toán + làm quen với awt thì hoàn toàn ko vấn đề gì. Nhưng nếu làm thật hoặc lấy điểm thì thực sự còn nhiều vấn đề cần phải bàn tới.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  89

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mizz1233 Xem bài viết
  Sử dụng gói AWT, sử dụng import java.awt.*

  Java Code:
  1. import java.awt.*;
  2. import java.awt.event.*;
  3. public class PTBAC1 {
  4. private static Frame f;
  5.     private static Label l1,l2,l3,l4,l5,l6;
  6.     private static Button b1,b2;
  7.     private static TextField t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;
  8.     private static class ActionHandler implements ActionListener
  9.     {
  10.         public void actionPerformed(ActionEvent a0)
  11.         {          
  12.             if(a0.getSource()==b1)
  13.             {              
  14.                 float a = (Float.parseFloat(t1.getText()));
  15.                 float b = (Float.parseFloat(t2.getText()));
  16.                 float c = (Float.parseFloat(t3.getText()));
  17.                 float a1 = (Float.parseFloat(t4.getText()));
  18.                 float b1 = (Float.parseFloat(t5.getText()));
  19.                 float c1 = (Float.parseFloat(t6.getText()));
  20.                 float d=0, d1=0, d2=0;
  21.                 d= a*b1 - a1*b;
  22.                 d1= c*b1 - c1*b;
  23.                 d2 =a*c1 - a1*c;
  24.                 if(d!=0)
  25.                     {  
  26.                         float e= d1/d;
  27.                         float e1= d2/d;
  28.                         t7.setText (String.valueOf("PHUONG TRINH CO 1 NGHIEM X = "+e+"; y= " +e1));
  29.                         t7.setEditable(false);
  30.                     }
  31.                     else if((d==0&&d1!=0) || (d==0&&d2!=0))
  32.                     {
  33.                         t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO NGHIEM"));
  34.                         t7.setEditable(false);
  35.                     }
  36.                     else if(d==0&&d1==0&&d2==0)
  37.                     {
  38.                         t7.setText(String.valueOf("PHUONG TRINH VO SO NGHIEM"));
  39.                         t7.setEditable(false);                     
  40.                     }
  41.                    
  42.                 }              
  43.                 if(a0.getSource()==b2)
  44.                 {
  45.                 System.exit(0);
  46.                 }
  47.         }
  48.     }
  49.     public static void main(String[] args)
  50.     {
  51.         ActionHandler act =new ActionHandler();
  52.         f=new Frame("PHUONG TRINH BAC 1");
  53.         l1=new Label("Nhap A:");
  54.         l2=new Label("Nhap B:");
  55.         l3=new Label("Nhap C:");
  56.         l4=new Label("Nhap A1:");
  57.         l5=new Label("Nhap B1:");
  58.         l6=new Label("Nhap C1:");      
  59.         b1=new Button("KQ");
  60.         b2=new Button("THOAT");
  61.         t1=new TextField(25);
  62.         t2=new TextField(25);
  63.         t3=new TextField(25);
  64.         t4=new TextField(25);
  65.         t5=new TextField(25);
  66.         t6=new TextField(25);
  67.         t7=new TextField(25);      
  68.         f.setLayout(new GridLayout(8,2));
  69.         b1.addActionListener(act);
  70.         b2.addActionListener(act);
  71.         f.add(l1);
  72.         f.add(t1);
  73.         f.add(l2);
  74.         f.add(t2);
  75.         f.add(l3);
  76.         f.add(t3);
  77.         f.add(l4);
  78.         f.add(t4);
  79.         f.add(l5);
  80.         f.add(t5);
  81.         f.add(l6);
  82.         f.add(t6);
  83.         f.add(b1);
  84.         f.add(t7);
  85.         f.add(b2);
  86.         f.pack();
  87.         f.show();
  88.         f.addWindowListener(new WindowAdapter()
  89.         {
  90.             public void windowClosing(WindowEvent event)
  91.             {
  92.                 f.dispose();
  93.                 System.exit(0);
  94.             }
  95.         });
  96.     }
  97. }
  Bạn dùng kiểu float làm gì, sao không dùng kiểu double???
  Thứ hai là không thấy bạn catch cái ngoại lệ NumberFormatException
  Đấy là còn chưa nói đến vấn đề internationalization và localization.

Các đề tài tương tự

 1. Code java mở file .exe
  Gửi bởi rel_felik trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 21-07-2013, 02:12 PM
 2. Phần mềm định dạng code của Java?
  Gửi bởi tauit_dnmd trong diễn đàn Công cụ, ebooks Java
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-08-2012, 11:57 AM
 3. xâu con chung dài nhất code java bị lỗi.
  Gửi bởi ghost.love trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-05-2012, 12:38 PM
 4. code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này
  Gửi bởi ruacon_206 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-04-2011, 02:27 PM
 5. Code giải phương trình bậc 4 nhầm chỗ nào?
  Gửi bởi toend2008 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-04-2009, 12:43 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn