Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Lỗi class với goto

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  6

  Angry [ Solved ]Lỗi class với goto

  PHP Code:
  //chuong trinh nhap 1 da thuc va tinh ket qua cua da thuc
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<dos.h>
  #include<math.h>
  class DATHUC
  {
      private:
      
  int n;        //bac cua da thuc
      
  double *a;        //tro den vi tri chua he so cua cac don thuc cua da thuc
      
  public:
      
  DATHUC()
      {}
      
  DATHUC (int n1)
      {
          
  n=n1;    a=new double[n1+1];
      }
      ~
  DATHUC()
      {
          
  delete a;
          
  n=0;
      }
      
  friend ostreamoperator<<(ostreamos,const DATHUC &d);    //phuong thuc nhap
      
  friend istreamoperator>>(istreamis,DATHUC &d);    //phuong thuc hien
      
  DATHUC operator+(const DATHUC &d2);    //phuong thuc cong hai da thuc
      
  DATHUC operator-();            //phuong thuc tao so doi
      
  DATHUC operator-(DATHUC &d2);           //phuong thuc tru hai da thuc
      
  DATHUC operator*(const DATHUC &d2);     //phuong thuc nhan hai da thuc
      
  double operator[](int i)
      {
          if (
  i<0)
              return 
  double(n);
          else
              return 
  a[i];
      }
      
  double operator^(DATHUC b);
  };
  //=====================================================
  double F(DATHUC d,double &x)
  {
      
  double s=0.0,t=1.0;
      
  int n;
      
  n=int(d[-1]);
      for (
  int i=0;i<=n;i++)
          {
              
  s+=d[i]*t;
              
  t*=x;
          }
      return 
  s;
  }
  //=====================================================
  ostreamoperator<<(ostreamos,const DATHUC &d)
  {

      for (
  int i=0;i<=d.n;i++)
            {
  d.a[i]=int(d.a[i]);
             
  os<<d.a[i]<<"*X^"<<i;
             if (
  i<d.n)   os<<"+ ";
            }
      return 
  os;
  }
  //=====================================================
  istreamoperator>>(istreamis,DATHUC &d)
  {
      if (
  d.a!=NULL)        delete d.a;
      
  cout<<"\n- Bac cua da thuc: ";
      
  cin>>d.n;
      
  d.a=new double[d.n+1];
      
  cout<<"\nNhap cac he so cua da thuc: ";
      for (
  int i=0;i<=d.n;i++)
      {
            
  cout<<"\nHe so bac "<<"i"<<": ";
            
  is>>d.a[i];
      }
      return 
  is;
  }
  //=====================================================
  DATHUC DATHUC::operator-()
  {
      
  DATHUC p;
      
  p.n=n;
      
  p.a=new double[n+1];
      for (
  int i=0;i<=n;i++)
          
  p.a[i]=-a[i];
      return 
  p;
  }
  //=====================================================
  DATHUC DATHUC::operator+(const DATHUC &d2)
  {
      
  int k;
      if (
  n>=d2.n)
           
  k=n;
      else
           
  k=d2.n;
      
  DATHUC c(k);
      for (
  int i=0;i<=k;i++)
          if (
  i<=n&&i<=d2.n)
              
  c.a[i]=a[i]+d2.a[i];
          else if (
  i<=nc.a[i]=a[i];
               else      
  c.a[i]=d2.a[i];
      
  i=k;
      while (
  i>0&&c.a[i]==0)   i--;
      
  c.n=i;
      return 
  c;
  }
  //=====================================================
  DATHUC DATHUC::operator-(DATHUC &d2)
  {
      return (*
  this+(-d2));
  }
  //=====================================================
  DATHUC DATHUC::operator*(const DATHUC &d2)
  {
      
  int i,j;
      
  int k=n+d2.n;
      
  DATHUC c(k);
      for (
  i=0;i<=n;i++)    c.a[i]=0;
      for (
  i=0;i<=n;i++)
          for (
  j=0;j<=d2.n;j++)
              
  c.a[i+j]+=a[i]*d2.a[j];
          return 
  c;
  }
  //=====================================================
  //=====================================================
  void main()
  {
      
  char ch;
      
  DATHUC g,h,i,l;
      
  double x;
      
  textmode(C80);
      
  tt:clrscr ();
      
  cout<<"\n\t1)\tNhap da thuc: ";            //tao giao dien menu
      
  cout<<"\n\t2)\tHien da thuc: ";
      
  cout<<"\n\t3)\tGia tri cua da thuc: ";
      
  cout<<"\n\t4)\tcac phep tinh tren da thuc:";
      
  cout<<"\n\t5)\tKet thuc chuong trinh";
      
  ch=getch();                                     //tao menu
      
  if (ch=='1')   goto a;
      if (
  ch=='2')   goto b;
      if (
  ch=='3')   goto c;
      if (
  ch=='4')   goto d;
      if (
  ch=='5')   goto kt;
      if (
  ch==27)    goto kt;
      
  a:cin>>g;      goto tt;
      
  b:cout<<"\nDa thuc vua nhap: ";
        
  cout<<g;
        
  getch();     goto tt;
      
  c:cout<<"\nNhap gia tri cua x: ";
        
  cin>>x;
        
  cout<<"\nGia tri cua da thuc: ";
        
  cout<<F(g,x);
        
  getch();    goto tt;
      
  d:cin>>h;
        
  cout<<h;
        
  cin>>i;
        
  cout<<i;
        
  l=g+h*i;
        
  cout<<endl;
        
  cout<<l;
        
  getch();    goto tt;
      
  kt:
      
  clrscr ();
      
  gotoxy(25,12);
      
  cprintf ("\nKET THUC CHUONG TRINH");
      
  delay(100);

  Hix hix xem hộ mình với trong menu cứ đến dong thứ 4 ở chương trình chạy nó cứ nhập rồi nó lại thoát ra ngoài mọi người xem hộ em với nó lỗi ở đâu
  Em muốn lưu ra tệp thì làm thê nào ..he có lẽ hỏi hơi nhiều nhưng sắp phải nộp rồi nên mọi ngưòi cố giúp mình với....

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  huhu,goto thì chịu thôi,mình không thể giúp bạn,sorry,ban nên bỏ luôn bài này và thay goto đi,vì h chẳng ai thích goto cả:(

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  6

  vãi hàng nói thế thì tớ bỏ thi môn này luôn ak???!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi ngocnam_it Xem bài viết
  vãi hàng nói thế thì tớ bỏ thi môn này luôn ak???!!
  tớ thấy người ta khuyên trừ khi lập trình procedure (pascal, delphi, cobol, fortran...) thì sử dụng GOTO; nếu không thì bỏ nó đi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  6

  thế này thì làm thế nào được bây giờ hixhixx

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Kĩ viện
  Bài viết
  169

  Mặc định [ Solved ]Lỗi class với goto

  Bó chiếu.

  Xin lỗi nhưng mà cậu học trường gì mà họ dạy với kiểm tra goto hay thế, nói cho tớ biết đi để tớ còn ....tránh.
  Phá toái hư không - Bạch nhật thăng thiên.

 7. #7
  No Avatar
  pen&pen Khách

  Cái phần goto lăng nhăng đó bạn nên thay bằng switch...case thì hay hơn nhìu...!
  Còn sữa thì bận lắm...keke

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  tớ thấy người ta khuyên trừ khi lập trình procedure (pascal, delphi, cobol, fortran...) thì sử dụng GOTO; nếu không thì bỏ nó đi
  goto cũng giống như call của ASM,nếu muốn luyện ASM thì cứ dùng,chẳng có ngôn ngữ nào người ta khuyên dùng goto cả

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  Goto không thấy ở đâu khuyên dùng cả có vòng lặp + flag là đủ .
  I'm superman

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Ở ASM cũng hay dùng goto ...
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Hỏi về xử lý với nhiều class !
  Gửi bởi pen&pen trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 21-11-2008, 04:45 PM
 2. [ Solved ]Lệnh thoát ra khỏi chương trình-goto
  Gửi bởi hahonga3 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 19-11-2008, 11:40 PM
 3. [ Solved ]Class hàng bán
  Gửi bởi luxiphe89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 26
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 10:04 AM
 4. [ Solved ]Lệnh goto
  Gửi bởi superworm711 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 27-10-2008, 02:20 PM
 5. [ Solved ]Hỏi về class?
  Gửi bởi khanh_0507 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-09-2008, 10:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn