Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 16 kết quả

Đề tài: Đề thi Olympic Quốc Nội !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  9

  Wink Đề thi Olympic Quốc Nội !

  1. Một nông trại chăn nuôi có 3 loại gia súc: bò, cừu, và dê. Mỗi loại gia súc đều có thể sinh con, cho sữa và phát ra tiếng kêu riêng của chúng. Khi đói, các gia súc sẽ phát ra tiếng kêu để đòi ăn. Sau một thời gian chăn nuôi, người chủ nông trại muốn thống kê xem trong nông trại có bao nhiêu gia súc ở mỗi loại, tổng số lit sữa mà tất cả các gia súc của ông đã cho.

  Áp dụng kế thừa, xây dựng chương trình cho phép người chủ nông trại nhập vào số lượng gia súc ban đầu ở mỗi loại.

  a. Một hôm người chủ nông trại đi vắng, tất cả gia súc trong nông trại đều đói. Hãy cho biết những tiếng kêu nghe được trong nông trại.

  b. Chương trình sẽ đưa ra thống kê các thông tin người chủ mong muốn (nêu trên) sau một lứa sinh và một lược cho sữa của tất cả gia súc. Biết rằng:
  - Tất cả gia súc ở mỗi loại đều sinh con.
  - Số lượng sinh của mỗi gia súc là ngẫu nhiên.
  - Tất cả gia súc ở mỗi loại đều cho sữa.
  - Số lit sữa mỗi gia súc cho là ngẫu nhiên nhưng trong giới hạn sau:
  • Bò: 0 – 20 lit.
  • Cừu: 0 – 5 lit.
  • Dê: 0 – 10 lit


  Tình hình như sau : mình ko bíêt ghép lại thế nào cho hòan chỉnh bài này , các bạn giúp đỡ nhé
  PHP Code:
  #include "iostream.h"
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>

  class GiaSuc
  {
  protected :
      
  int so_luong_con;
      
  int so_luong_sua;
      
  chartieng_keu;    
  public:    
      
  GiaSuc()
      {
          
  so_luong_con 0;
          
  so_luong_sua 0;
          
  tieng_keu "";
      }

      
  int SoLuongCon()
      {        
          return 
  so_luong_con;
      }

      
  int LuongSua()
      {
          return 
  so_luong_sua;
      }
      
      
  charKeu()
      {
           return 
  tieng_keu;
      }    
  };
  class 
  Bo : public GiaSuc
  {
  public:
      
  Bo()
      {
          
  so_luong_con rand();
          
  so_luong_sua rand() % 20;
          
  tieng_keu "Boooooooooooo";
      }
  };
  class 
  De : public GiaSuc
  {
  public:
      
  De()
      {
          
  so_luong_con rand();
          
  so_luong_sua rand() % 10;
          
  tieng_keu "Deeeeeeeeeeeeee";
      }
  };
  class 
  Cuu : public GiaSuc
  {
  public:
      
  Cuu()
      {
          
  so_luong_con rand();
          
  so_luong_sua rand() % 5;
          
  tieng_keu "Cuuuuuuuuuuuuuuu";
      }
  };

  int ThongKeLuongBo(int so_bo_meBobay_bo_me)
  {
      
  int ket_qua so_bo_me;
      for(
  int i=0i<so_bo_mei++)
      {
          
  ket_qua += bay_bo_me[i].SoLuongCon();
      }
      return 
  ket_qua;
  }

  int ThongKeLuongDe(int so_de_meDebay_de_me)
  {
      
  int ket_qua so_de_me;
      for(
  int i=0i<so_de_mei++)
      {
          
  ket_qua += bay_de_me[i].SoLuongCon();
      }
      return 
  ket_qua;
  }

  int ThongKeLuongCuu(int so_cuu_meCuubay_cuu_me)
  {
      
  int ket_qua so_cuu_me;
      for(
  int i=0i<so_cuu_mei++)
      {
          
  ket_qua += bay_cuu_me[i].SoLuongCon();
      }
      return 
  ket_qua;
  }

  int ThongKeLuongSuaBo(int so_bo_meBobay_bo_me)
  {
      
  int ket_qua 0;
      for(
  int i=0i<so_bo_mei++)
      {
          
  ket_qua += bay_bo_me[i].LuongSua();
      }
      return 
  ket_qua;
  }

  int ThongKeLuongSuaDe(int so_de_meDebay_de_me)
  {
      
  int ket_qua 0;
      for(
  int i=0i<so_de_mei++)
      {
          
  ket_qua += bay_de_me[i].LuongSua();
      }
      return 
  ket_qua;
  }

  int ThongKeLuongSuaCuu(int so_cuu_meCuubay_cuu_me)
  {    
      
  int ket_qua 0;
      for(
  int i=0i<so_cuu_mei++)
      {
          
  ket_qua += bay_cuu_me[i].LuongSua();
      }
      return 
  ket_qua;
  }

  void main()
  {    
      
  /* initialize random seed: */
      
  srand time(NULL) );

      
  int so_boso_cuuso_de;
      
  //-----------------------------------------------------------------------------    
      
  cout << "Nhap vao so luong Bo     : ";
      
  cin  >> so_bo;
      
  cout << "Nhap vao so luong Cuu    : ";
      
  cin  >> so_cuu;
      
  cout << "Nhap vao so luong De     : ";
      
  cin  >> so_de;
      
  // Cau a ----------------------------------------------------------------------
      
  if(so_bo>0)
      {
          
  cout << "Co tieng bo doi" << endl;
      }
      if(
  so_cuu>0)
      {
          
  cout << "Co tieng cuu doi " << endl;
      }
      if(
  so_de>0)
      {
          
  cout << "Co tieng de doi" << endl;
      }
      
  // Xong cau a -----------------------------------------------------------------
      
  Bobay_bo = new Bo[so_bo];
      
  Debay_de = new De[so_de];
      
  Cuubay_cuu = new Cuu[so_cuu];

      
  int tong_luong_bo ThongKeLuongBo(so_bobay_bo);
      
  int tong_luong_de ThongKeLuongDe(so_debay_de);
      
  int tong_luong_cuu ThongKeLuongCuu(so_cuubay_cuu);

      
  int tong_luong_gia_suc tong_luong_bo tong_luong_de tong_luong_cuu;
      
  cout <<"tong_luong_gia_suc "<<tong_luong_gia_suc<<endl;

      
  int tong_luong_sua_bo ThongKeLuongSuaBo(so_bobay_bo);
      
  int tong_luong_sua_de ThongKeLuongSuaDe(so_debay_de);
      
  int tong_luong_sua_cuu ThongKeLuongSuaCuu(so_cuubay_cuu);

      
  int tong_luong_sua tong_luong_sua_bo tong_luong_sua_de tong_luong_sua_cuu;
      
  cout <<"tong_luong_sua " <<tong_luong_sua<<endl;


  PHP Code:
  #include "iostream.h"
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>


  class NguyenMotBayGiaSuc
  {
      protected :
          
  int iSinhCon;
          
  int iSoLitSua;
          
  int iSoLuongBanDau;    

      public:    
          
  NguyenMotBayGiaSuc()
          {
              
  iSinhCon 0;
              
              
  iSoLuongBanDau 0;
          }

          
  void KhoiTao(int SoLuong)
          {
              
  iSoLuongBanDau SoLuong;
          }

          
  void SinhCon()
          {
              
  srand( (unsigned)timeNULL ) );
              
  iSinhCon iSoLuongBanDau rand();
          }
          
          
  void TiengKeu() 
          {
              
  cout << "Don't know how to talk!";
          }
          
          
  void Doi()
          {
              
  TiengKeu();
          }
          
          
  void ThongKe()
          {
              
  iSoLuongBanDau iSoLuongBanDau iSinhCon ;
          }    
          
          
  int TongSoLitSua(int limit)
          {
              
  iSoLitSua 0;
              for (
  int i=0;i<iSinhCon;i++)
                  
  iSoLitSua += (rand() % limit);
              return 
  iSoLitSua;
              
          }
  };

  class 
  NguyenMotBayBo : public NguyenMotBayGiaSuc
  {
      public:
          
  void TiengKeu()
          {
              
  cout << "Bo Bo!"<<endl;
          }
          
          
  int TongSoLitSua()
          {    
              return 
  NguyenMotBayGiaSuc::TongSoLitSua(20);
          }
  };
  class 
  NguyenMotBayDe : public NguyenMotBayGiaSuc
  {
      public:
          
  void TiengKeu()
          {
              
  cout << "De De !"<<endl;
          }
          
          
  int TongSoLitSua()
          {    
              return 
  NguyenMotBayGiaSuc::TongSoLitSua(10);
          }
  };
  class 
  NguyenMotBayCuu : public NguyenMotBayGiaSuc
  {
      public:
          
  void TiengKeu()
          {
              
  cout << "Cuu Cuu !"<<endl;
          }
          
          
  int TongSoLitSua()
          {    
              return 
  NguyenMotBayGiaSuc::TongSoLitSua(20);
          }
  };
  void main()
  {    
      
  NguyenMotBayBo B;
      
  int temp;

      
  cout << "Nhap vao so luong Bo ";
      
  cin  >> temp;

      
  B.KhoiTao(temp);
      
  B.SinhCon();
      
      
  cout << "Tong So Lit Sua: " << B.TongSoLitSua() << endl;
      
  B.TiengKeu();    
      
  B.ThongKe(); 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  9

  Thải phao thôi nó đang chìm
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Template : 18-11-2008 lúc 03:22 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  9

  Vớt lần 2 - Dài quá pải chờ những ai kiên nhẫn đọc thôi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  ghép là ghép cái gì chứ :-??

  Kim thấy 2 bài này là 2 bài giải cho đề thì có

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  Ặc hai lớp bạn thiết kế đâu liên quan gì nhau ghép gì chứ ???? Thiết kế của bạn không đáp ứng yêu cầu đề bài . OK bạn cần suy nghĩ lại để thiết kế lớp tốt hơn . Khi viết phần declaration của lớp cho vào header file còn phần definition cho ra file khác .
  I'm superman

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Đề thi Olympic Quốc Nội !

  - Viết lại GiaSuc thành abstract class, khởi tạo 1 hàm có specifier là pure-virtual( = 0 ).
  - Class BayGiaSuc cũng tương tự, là 1 abstract class, trong đó thuộc tính sẽ có 1 cont rỏ GiaSuc*, cần bao nhiêu con thì cấp phát động cho nó :
  C++ Code:
  1. GiaSuc* đàn_bò_điên = new Bo[ bao nhiêu con đó thì tùy ];
  Đơn giản thế thôi.
  Đang xài Visual C++ 6.0 phải không, compiler bị banned rồi đó. Nó có bug, cậu đừng nên xài nó nữa, ra mua đĩa Visual C++ về mà dùng hoặc down free bản express trên Microsoft về cũng được.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  @r2: Visual C++ 6.0 sao lại bi banned
  mua đĩa visual C++ về dùng
  Cái visual C++ này thì có khác ji cái trên vậy
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  cậu google thử xem, có nhiều thứ khá thú vị đó
  http://www.acceleratedcpp.com/details/msbugs.html
  code ra gió bão

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  9

  Mình vẫn chưa hiểu - 2 class mình xây dựng trên ko biết có class nào đúng với yêu cầu đề bài ko vậy các bạn ??

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  đề này có phải là đồ án lân II của DH KHTN không vậy bạn!
  bài này bạn không dùng vector chắc viết chít wa!

Các đề tài tương tự

 1. Đề olympic C++ | Hoán vị các chữ số trên C++??
  Gửi bởi nguyenjimi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 03-11-2017, 03:02 PM
 2. Tài liệu lập trình C Cần đề cương hướng dẫn Olympic tin học C
  Gửi bởi Doreamon9x trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-07-2010, 10:51 AM
 3. Các đề thi Olympic qua các năm
  Gửi bởi cafelanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 06-06-2010, 07:22 PM
 4. Xin hỏi về việc học olympic tin học
  Gửi bởi saolion trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-09-2009, 01:13 PM
 5. Xin Ebook tương tự các đề thì olympic tin học
  Gửi bởi bathong trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-10-2008, 10:33 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn