Mình thấy khi copy một đoạn văn dài vào EditBox, mặt dù đã chỉnh multilines nhưng nó vẫn làm khuất mất một đoạn của văn bản mà nó không tự động xuống dòng như trong RichTextBox, vậy có cách nào đề thêm tính năng này vào trong EditBox