Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: [Thiết kế OOP] (1)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Red face [Thiết kế OOP] (1)

  Bài tập thiết kế class đầu tay của Kim.
  Thiết kế một lớp tọa độ điểm Point

  Và đây là những gì Kim thiết kế, bạn nào check thấy lỗi thì cho Kim biết nha

  Gồm 2 file:

  1. game_point.h
  C++ Code:
  1. /////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_point.h
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @purpose: class Point determine co-ordinate
  6. // @note: declaration of class 'Point'
  7. /////////////////////////////////////////////////////
  8.  
  9. /****************/
  10. /* Preprocessor */
  11. /****************/
  12. #ifndef __GAME_POINT_H__
  13. #define __GAME_POINT_H__
  14.  
  15. #include <iostream>
  16.  
  17. /***************
  18.  * @class Point
  19.  ***************/
  20.  
  21. class Point {
  22.     private:
  23.         int _x;
  24.         int _y;
  25.  
  26.     public:
  27.         /* constructor & destructor */
  28.         Point(); // equavilent : Point() : _x(0), _y(0) { };
  29.         Point(const int, const int);
  30.         Point(const Point&);
  31.         ~Point();
  32.  
  33.         /* operators */
  34.             // binary
  35.         Point  operator+  (const Point&) const;
  36.         Point  operator-  (const Point&) const;
  37.         Point  operator*  (const Point&) const;
  38.             // binary assignment
  39.         Point& operator+= (const Point&);
  40.         Point& operator-= (const Point&);
  41.         Point& operator*= (const Point&);
  42.             // unary
  43.         Point& operator++ ();                   // prefix
  44.         Point  operator++ (int);                // postfix
  45.         Point& operator-- ();                   // prefix
  46.         Point  operator-- (int);                // postfix
  47.             // logical
  48.         bool   operator== (const Point&) const;
  49.         bool   operator!= (const Point&) const;
  50.  
  51.         /* properties */
  52.         void     set_x      (int const&)      ;
  53.         void     set_y      (int const&)      ;
  54.         int      get_x      ()           const;
  55.         int      get_y      ()           const;
  56.  
  57.         /* methods */
  58.         Point    clone      ()           const;
  59.         Point*   clone_ptr  ()           const;
  60. };
  61.  
  62. #endif // __GAME_POINT_H__

  2. game_point.cpp

  C++ Code:
  1. /////////////////////////////////////////////////////
  2. // @author: bvKim
  3. // @file: game_point.cpp
  4. // @date: 16-Nov-2008
  5. // @purpose: class Point determine co-ordinate
  6. // @note: definition of class 'Point'
  7. /////////////////////////////////////////////////////
  8.  
  9. /****************/
  10. /* Preprocessor */
  11. /****************/
  12. #include "game_point.h"
  13.  
  14. /****************************/
  15. /* constructor & destructor */
  16. /****************************/
  17. Point::Point()
  18. {
  19.     this->_x = this->_y = 0;
  20. }
  21.  
  22. Point::Point(int const __x, int const __y)
  23. {
  24.     this->_x = __x;
  25.     this->_y = __y;
  26. }
  27.  
  28. Point::Point(const Point& __p)
  29. {
  30.     this->_x = __p.get_x();
  31.     this->_y = __p.get_y();
  32. }
  33.  
  34. Point::~Point()
  35. {
  36.  
  37. }
  38.  
  39. /************/
  40. /* operator */
  41. /************/
  42.  
  43. /*
  44.  * @operator +
  45.  * @assoc right-to-left
  46.  * @purpose
  47.  */
  48. Point Point::operator+ (const Point& __p) const
  49. {
  50.     return Point(this->_x + __p.get_x(), this->_y + __p.get_y());
  51. }
  52.  
  53. /*
  54.  * @operator -
  55.  * @assoc right-to-left
  56.  * @purpose
  57.  */
  58. Point Point::operator- (const Point& __p) const
  59. {
  60.     return Point(this->_x - __p.get_x(), this->_y - __p.get_y());
  61. }
  62.  
  63. /*
  64.  * @operator *
  65.  * @assoc right-to-left
  66.  * @purpose
  67.  */
  68. Point Point::operator* (const Point& __p) const
  69. {
  70.     return Point(this->_x * __p.get_x(), this->_y * __p.get_y());
  71. }
  72.  
  73. /*
  74.  * @operator +=
  75.  * @assoc right-to-left
  76.  * @purpose
  77.  */
  78. Point& Point::operator+= (const Point& __p)
  79. {
  80.     this->_x += __p.get_x();
  81.     this->_y += __p.get_y();
  82.  
  83.     return *this;
  84. }
  85.  
  86. /*
  87.  * @operator -=
  88.  * @assoc right-to-left
  89.  * @purpose
  90.  */
  91. Point& Point::operator-= (const Point& __p)
  92. {
  93.     this->_x -= __p.get_x();
  94.     this->_y -= __p.get_y();
  95.  
  96.     return *this;
  97. }
  98.  
  99. /*
  100.  * @operator *=
  101.  * @assoc right-to-left
  102.  * @purpose
  103.  */
  104. Point& Point::operator*= (const Point& __p)
  105. {
  106.     this->_x *= __p.get_x();
  107.     this->_y *= __p.get_y();
  108.  
  109.     return *this;
  110. }
  111.  
  112. /*
  113.  * @operator ++
  114.  * @precedence prefix
  115.  * @purpose
  116.  */
  117. Point& Point::operator++ ()
  118. {
  119.     this->_x++;
  120.     this->_y++;
  121.  
  122.     return *this;
  123. }
  124.  
  125. /*
  126.  * @operator ++
  127.  * @precedence postfix
  128.  * @purpose
  129.  */
  130. Point Point::operator++ (int)
  131. {
  132.     Point __t(*this);
  133.     ++(*this);
  134.     return __t;
  135. }
  136.  
  137. /*
  138.  * @operator --
  139.  * @precedence prefix
  140.  * @purpose
  141.  */
  142. Point& Point::operator-- ()
  143. {
  144.     this->_x--;
  145.     this->_y--;
  146.  
  147.     return *this;
  148. }
  149.  
  150. /*
  151.  * @operator --
  152.  * @precedence postfix
  153.  * @purpose
  154.  */
  155. Point Point::operator-- (int)
  156. {
  157.     Point __t(*this);
  158.     --(*this);
  159.     return __t;
  160. }
  161.  
  162. /*
  163.  * @operator ==
  164.  * @assoc right-to-left
  165.  * @purpose
  166.  */
  167. bool Point::operator== (const Point& __p) const
  168. {
  169.     return ( (this->_x == __p.get_x())
  170.         &&   (this->_y == __p.get_y())
  171.            );
  172. }
  173.  
  174. /*
  175.  * @operator !=
  176.  * @assoc right-to-left
  177.  * @purpose
  178.  */
  179. bool Point::operator!= (const Point& __p) const
  180. {
  181.     return !( (this->_x == __p.get_x())
  182.         &&    (this->_y == __p.get_y())
  183.            );
  184. }
  185.  
  186. /**************/
  187. /* properties */
  188. /**************/
  189. void Point::set_x (int const& __x)
  190. {
  191.     this->_x = __x;
  192. }
  193. void Point::set_y (int const& __y)
  194. {
  195.     this->_y = __y;
  196. }
  197.  
  198. int Point::get_x () const
  199. {
  200.     return this->_x;
  201. }
  202. int Point::get_y () const
  203. {
  204.     return this->_y;
  205. }
  206.  
  207. /***********/
  208. /* methods */
  209. /***********/
  210. /*
  211.  * @method clone()
  212.  * @type Point
  213.  * @param -none
  214.  * @purpose create a copy instance of this instanct
  215.  */
  216. Point Point::clone () const
  217. {
  218.     return Point(this->_x, this->_y);
  219. }
  220.  
  221. /*
  222.  * @method clone_ptr()
  223.  * @type Point
  224.  * @param -none
  225.  * @purpose create pointer to an copy of this instance
  226.  */
  227. Point* Point::clone_ptr() const
  228. {
  229.     return new Point(this->_x, this->_y);
  230. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bvKim : 16-11-2008 lúc 09:55 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  Kim đã update lại thêm đúng như NamVD nói!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mới học OOP mà thiết kế vậy là hay lắm rồi đó.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  KIM viết = VC++ huh? Hay IDE nào khác ?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  bvKim viết là standard C++, cái nào run cũng được hết !

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Đà Nẵng city
  Bài viết
  40

  Mặc định [Thiết kế OOP] (1)

  Òy, KIM đang học ở đâu đó, mới học mà viết tốt vậy.
  Àh sao trong phần operator sao ko làm thêm toán tử gán ?

Các đề tài tương tự

 1. Vinacolors.com - Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất chuyên nghiệp
  Gửi bởi vinacolors trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-09-2013, 11:33 AM
 2. Thiết kế kiến trúc, thiết kế biệt thự, thiết kế nhà dân, thiết kế nội thất, showroom, triển lãm
  Gửi bởi hoangthanh1981hn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 16-04-2013, 10:29 AM
 3. www.elegantvn.com - thiết kế website, thiết kế tờ rơi, thiết kế brochure v..v.
  Gửi bởi elegantvn trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 11:32 PM
 4. Thiết kế website , seo top, thiết kế web giá rẻ , thiết kế web đẹp !
  Gửi bởi depzai trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-10-2011, 08:34 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn