Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Hỏi về game HangMan

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  Mặc định [ Solved ]Hỏi về game HangMan

  Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #include <string>
  #include <cctype>
  void DrawGallows(int );
  int main()
  {
  	char solution[20];	//holds solution
  	char blank[20];		//holds "*"'s for unsolved letters
  	int counter = 0;	//general-use counter
  	int right = 0;		//1 = right guess, 0 = wrong guess.
  	char guess;
  
  	cout<<"Enter phrase 20 chars or less."<<endl;
  	cin.getline(solution, 20);
  	int puzzLength = strlen(solution);		//finds lengtrh of puzzle, stores INT value to puzzlength
  	
  
  
  
  		//convert puzzle to full uppercase
  	for (counter = 0; counter < puzzLength; counter++){
  		solution[counter] = toupper(solution[counter]);
  	}
  	//done converting
  		
  	
  	strcpy(blank, solution);				//copy solution to the 'blank' array
  	
  	for (counter = 0; counter < puzzLength; counter++) {		//converts characters to *'s to represent blanks
  
  		if (isalnum(solution[counter])) blank[counter] = '*';
  		else blank[counter] = solution[counter];
  		
  	}	//closes for loop
  
  	while (solution != blank) { //play game until the 'blank' puzzle becomes the 'right' answer
  		
  
  		cout<<"The current 'blank' puzzle is: "<<blank<<"."<<endl;
  		cout<<"Enter a guess."<<endl;
  		cin>>guess;
  		guess = toupper(guess);
  
  
  		//cbeck guess!
  		int State =1; 
  		for (counter = 0; counter <= puzzLength; counter++) {
  	
  				if (guess == solution[counter]) { 
  					blank[counter] = guess;		//fill in the puzzle with the letter
     
  				}
  	    if (guess != solution[counter])
  	    {
             State++;
            DrawGallows(State);
             }
  		}		//close loop, done checking guess
  	
  	}	//game is over.
  
  	cout<<"Winner!";
  	cin.get();
  	return 0;
  }
  void DrawGallows(int State)
  {
   if(State==6)
   {
   // The \\ will translate as '\' because it is a special char
   cout<<endl<<endl
    <<"  +----+   "<<endl
    <<"  |  |   "<<endl
    <<"  |  O   "<<endl
    <<"  |  /|\\  "<<endl
    <<"  |  / \\  "<<endl
    <<"  |Your Dead "<<endl
    <<" ============"<<endl<<endl;
   }
   else if(State==5)
   {
   cout<<endl<<endl
    <<"  +----+ "<<endl
    <<"  |  | "<<endl
    <<"  |  O "<<endl
    <<"  |  /|\\ "<<endl
    <<"  |   \\ "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<" ============"<<endl<<endl;
   }
   else if(State==4)
   {
   cout<<endl<<endl
    <<"  +----+ "<<endl
    <<"  |  | "<<endl
    <<"  |  O "<<endl
    <<"  |  /|\\ "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<" ============="<<endl<<endl;
   }
   else if(State==3)
   {
   cout<<endl<<endl
    <<"  +----+ "<<endl
    <<"  |  | "<<endl
    <<"  |  O "<<endl
    <<"  |  /| "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<" ============="<<endl<<endl;
   }
   else if(State==2)
   {
   cout<<endl<<endl
    <<"  +----+ "<<endl
    <<"  |  | "<<endl
    <<"  |  O "<<endl
    <<"  |  | "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<" ============="<<endl<<endl;
   }
   else if(State==1)
   {
   cout<<endl<<endl
    <<"  +----+ "<<endl
    <<"  |  | "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<"  |    "<<endl
    <<" ============="<<endl<<endl;
   }
  }
  mình không hiểu tại sao thay vì nó làm 1 trường hợp vẽ hình thôi, đàng này nó quất nguyên cả dãy chạy luôn, cám ơn

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Code:
  for (counter = 0; counter <= puzzLength; counter++) {
  	
  				if (guess == solution[counter]) { 
  					blank[counter] = guess;		//fill in the puzzle with the letter
     
  				}
  	    if (guess != solution[counter])
  	    {
             State++;
            DrawGallows(State);
             }
  		}		//close loop, done checking guess
  	
  	}	//game is over.
  cậu thêm break; vào là được, cần phải thoát khỏi for khi gặp 1 trường hợp sai
  code ra gió bão

Các đề tài tương tự

 1. Web game:choigameonline.biz-Chơi game online, game vui, game mini, game flash
  Gửi bởi timkiemvn002 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-08-2014, 11:08 AM
 2. [Help] Cần giúp đỡ về tạo website có game Hangman sử dung SQL Server Database
  Gửi bởi vunguyet trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 10:30 PM
 3. [Game: HangMan Deluxe v1.0 - by bvKim]
  Gửi bởi bvKim trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 19-10-2010, 06:12 PM
 4. [ Solved ]Help về trình game mô phỏng các môn thể thao olympic 2008
  Gửi bởi G-Dragon trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 12-09-2008, 09:10 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn