Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 19 kết quả

Đề tài: Cách truyền dữ liệu từ form này sang form khác

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  Mặc định Cách truyền dữ liệu từ form này sang form khác

  Mình có 3 form lần lượt là: Main, Bresenham, Trungdiem
  Form Main có 3 ô textbox, 1 checkbox và 1 nút button
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace BresenhamCircle
  10. {
  11.     public partial class Main : Form
  12.     {
  13.         public Main()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.  
  18.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.             if (chkBre.Checked == true)
  21.             {
  22.                 Bresenham Bre = new Bresenham();
  23.                 Bre.Show();
  24.                
  25.             }
  26.             else
  27.             {
  28.                 Trungdiem td = new Trungdiem();
  29.                 td.Show();
  30.             }
  31.         }
  32.     }
  33.  
  34. }
  Form Bresenham và Trungdiem là để hiện hình mình vẽ lên luôn.

  Vấn đề mình không biết ở đây là làm thế nào để truyền giá trị của 3 ô textbox sang 2 form còn lại. Vậy mình làm thế nào hả các bạn.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  giả sử 1 txtbox trong Form Trungdiem là: txtAny
  thì trong đoạn lấy thế này:

  Visual C# Code:
  1. Trungdiem td = new Trungdiem();
  2. td.Show();
  3.  
  4. String save_txt = td.txtAny.Text;
  Ước mơ vươn tới Linux Developer.
  Đang trong quá trình tập luyện:
  1. C system programming
  2. GNU distribution
  3. Gtk+/Gnome Application Programming.

  Bác nào giỏi lĩnh vực này giúp Kim với nha. Kim cám ơn nhiều !!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  ngược rồi Kim, đó là truyền từ trungdiem vào main :P
  chủ topic post nguyên project lên đi xem cậu code như thế nào để trả lời hợp lý
  code ra gió bão

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  12

  Demo nè
  Attached Files Attached Files

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  nguyên văn này
  form Main
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace BresenhamCircle
  10. {
  11.     public partial class Main : Form
  12.     {
  13.         public Main()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.  
  18.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.             if (chkBre.Checked == true)
  21.             {
  22.                 Bresenham Bre = new Bresenham();
  23.                 Bre.Show();
  24.                
  25.             }
  26.             else
  27.             {
  28.                 Trungdiem td = new Trungdiem();
  29.                 td.Show();
  30.             }
  31.         }
  32.     }
  33.  
  34. }

  form Bresenham
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace BresenhamCircle
  10. {
  11.     public partial class Bresenham : Form
  12.     {
  13.         public Bresenham()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.  
  18.         private void Bresenham_Load(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.             int x, y, r, p;
  21.             x = 0;
  22.             y = r;
  23.             circle(x, y);
  24.             p = 1 - r;
  25.             while (x <= y)
  26.             {
  27.                 if (p < 0)
  28.                     p += 2 * x + 3;
  29.                 else
  30.                 {
  31.                     p += 2 * (x - y) + 5;
  32.                     y--;
  33.                 }
  34.                 x++;
  35.                 circle(x, y);
  36.             }
  37.         }
  38.         void circle(int x, int y)
  39.         {
  40.             Graphics g = new Graphics();
  41.             Pen d=new Pen(Color.Black,1);
  42.             g.DrawEllipse(d,x,y,1,1,);
  43.             g.DrawEllipse(d,y,x,1,1,);
  44.             g.DrawEllipse(d,y,-x,1,1,);
  45.             g.DrawEllipse(d,x,-y,1,1,);
  46.             g.DrawEllipse(d,-x,-y,1,1,);
  47.             g.DrawEllipse(d,-y,-x,1,1,);
  48.             g.DrawEllipse(d,-y,x,1,1,);
  49.             g.DrawEllipse(d,-x,y,1,1,);
  50.         }
  51.     }
  52. }
  trong đó x,y,r ở form Bresenham được truyền từ form Main sang
  x,y,r form Main được nhập vào từ bàn phím.

  Bạn nào biết thuật toán Bresanham vẽ đường tròn thì phiền các bạn code hộ mình để mình làm mẫu được không ? mình còn phải dùng 2 thuật toán này để vẽ elip và đường conic nữa. Bạn nào có code làm ơn gửi cho mình để mình làm mẫu luôn nhé.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  Mặc định Cách truyền dữ liệu từ form này sang form khác

  Đại loại là cậu viết lại thành hàm như thế này sau đó truyền tham số vào
  Visual C# Code:
  1. //Form Bresenham
  2. public partial class Bresenham : Form
  3. {
  4.     //.....
  5.     public void Draw(int x,int y,int r)
  6.     {
  7.         //code phần bresenham
  8.     }
  9. }

  Visual C# Code:
  1. //Form Main
  2. public partial class Main : Form
  3. {
  4.     //....
  5.     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  6.     {
  7.         //...
  8.         Bresenham Bre = new Bresenham();
  9.         Bre.Show();
  10.         int x,y,r;
  11.         //gán x,y,r tương ứng với textbox....
  12.         Bre.Draw(x,y,r);
  13.         //...
  14.     }
  15. }
  code ra gió bão

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  truyền ngược lại Bre về main chưa nói rồi
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  chương trình thì mình đã code xong những vẫn mắc ở 1 chỗ là khi ấn vào nút ở form1 thì hình lại không hiện ra ở form2 là thế nào các bạn nhỉ ?

  Form1
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace WindowsApplication1
  10. {
  11.     public partial class Form1 : Form
  12.     {
  13.         public Form1()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.  
  18.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.             Form2 g = new Form2();
  21.             g.Show();
  22.         }
  23.     }
  24. }

  Form2
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace WindowsApplication1
  10. {
  11.     public partial class Form2 : Form
  12.     {
  13.         public Form2()
  14.         {
  15.             InitializeComponent();
  16.         }
  17.  
  18.         private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
  19.         {
  20.             Graphics g = this.CreateGraphics();
  21.             Pen d = new Pen(Color.Black,1);
  22.             g.DrawEllipse(d, 100, 100, 50, 25);
  23.         }
  24.     }
  25. }

  thì ở form 2 lại không hiện hình ra ???

 9. #9
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  49

  hơ, mọi người đâu hết rồi

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Sao lại không show lên nhỉ

  trong demo của mình thì form2 gọi form1.

  P/S:
  - đang load thì lấy đâu ra graphics để bạn vẽ
  - Muốn vẽ thì bắt event Paint của nó để vẽ

  Visual C# Code:
  1. namespace ShowDialog
  2. {
  3.     public partial class Form1 : Form
  4.     {
  5.         public Form1()
  6.         {
  7.             InitializeComponent();
  8.         }
  9.  
  10.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  11.         {
  12.             //Làm gì thì làm ở đây
  13.         }
  14.  
  15.         private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
  16.         {
  17.             Graphics g = this.CreateGraphics();
  18.             Pen d = new Pen(Color.Black, 1);
  19.             g.DrawEllipse(d, 100, 100, 50, 25);
  20.         }
  21.     }
  22. }


  Visual C# Code:
  1.  
  2. namespace ShowDialog
  3. {
  4.     public partial class Form2 : Form
  5.     {
  6.         public Form2()
  7.         {
  8.             InitializeComponent();
  9.         }
  10.  
  11.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  12.         {
  13.             Form1 f = new Form1();
  14.             f.Show();
  15.         }
  16.     }
  17. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 22-11-2008 lúc 05:50 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Truyền dữ liệu từ các textbox của form này sang 1 listview của form khác?
  Gửi bởi sadsad365 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-07-2013, 06:47 PM
 2. Truyền dữ liệu đăng nhập từ form con sang form cha
  Gửi bởi hvmmpro trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 05-12-2012, 07:04 PM
 3. Lấy ID của dòng trên GridView form 1 truyền sang form 2
  Gửi bởi ndangkhoa89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 08-06-2012, 08:44 PM
 4. Làm sao truyền biến từ form này sang 1 form khác
  Gửi bởi minhhn0205 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 28-07-2011, 06:47 PM
 5. Làm thế nào để truyền giá trị của form này sang form khác?
  Gửi bởi minhnhut_1st trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 19-05-2010, 11:30 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn