Trong mấy ngày tới, Chính phủ sẽ có Nghị quyết riêng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đó có việc miễn, giãn, giảm, lùi một số loại thuế.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Căn cứ kiến nghị của các Bộ, ngành, chuyên gia, Chính phủ sẽ có Nghị quyết riêng về tháo gỡ khó khăn cho DN trong đó bao gồm các giải pháp về vĩ mô, tiền tệ, tài chính, thủ tục hành chính; miễn, giảm, giãn thu một số loại thuế.
“Chúng tôi cố gắng chuẩn bị để một vài ngày tới sẽ cho ra đời Nghị quyết này. Giải pháp cơ bản là giãn thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN. Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội cho giảm thuế TNDN mà miễn một số sắc thuế khác” – ông Vũ Đức Đam cho biết.
Theo tính toán của Chính phủ, sẽ miễn khoảng 30% thuế TNDN, miễn toàn bộ thuế khoán cho DN, thuế môn bài cho một số đối tượng. Một số chính sách khác, Chính phủ đề nghị HĐND các cấp cho lùi, miễn, giảm tiền thuế đất. Ví dụ về gia hạn thuế TNDN, GTGT phải nộp trong tháng 4 và 6 thì gia hạn nộp vào tháng 11 (khoảng 4.000 tỷ). Giãn thời gian thu thuế TNDN từ năm 2011 về trước lui đến tháng 9/2012.
“Gói hỗ trợ có nhiều giải pháp trong đó có giảm, giãn thuế nên phải trình Quốc hội xem xét thông qua” – ông Đam nói.
Do tình hình kinh tế khó khăn nên những tháng đầu năm số DN ngưng hoạt động gia tăng. Tuy nhiên, theo ông Đam, phần lớn DN ngưng sản xuất thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe máy và xây dựng. Nhưng tổng lượng bán buôn, bán lẻ vẫn tăng 21%

Nguồn : http://thuethunhap.vn
http://thuethunhap.vn/forum/f19/se-g...2-a-10996.html