http://hide22.co.cc/index.php?option...d=25&Itemid=57

các bạn vô trang nay nè.trong này tâp hợp nhiều sách lập trình với tài liệu tin học lắm