Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: MD5 in C# help?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Mặc định MD5 in C# help?

  VB Code:
  1. Public Function Encrypt(ByVal EncString As String) As String
  2.         'Variable Declarations
  3.  
  4.         Dim RanGen As New Random
  5.         Dim RanString As String = ""
  6.         Dim MD5String As String
  7.         Dim RanSaltLoc As String
  8.  
  9.         'Generates a Random number of under 4 digits
  10.  
  11.         While RanString.Length <= 3
  12.             RanString = RanString & RanGen.Next(0, 9)
  13.         End While
  14.  
  15.         'Converts the String to bytes
  16.  
  17.         EncStringBytes = Encoder.GetBytes(EncString & RanString)
  18.  
  19.         'Generates the MD5 Byte Array
  20.  
  21.         EncStringBytes = MD5Hasher.ComputeHash(EncStringBytes)
  22.  
  23.         'Affixing Salt information into the MD5 hash
  24.  
  25.         MD5String = BitConverter.ToString(EncStringBytes)
  26.         MD5String = MD5String.Replace("-", Nothing)
  27.  
  28.         'Finds a random location in the string to sit the salt
  29.  
  30.         RanSaltLoc = RanGen.Next(4, MD5String.Length)
  31.  
  32.         'Shoves the salt in the location
  33.  
  34.         MD5String = MD5String.Insert(RanSaltLoc, RanString)
  35.  
  36.         'Adds 0 for values under 10 so we always occupy 2 charater spaces
  37.  
  38.         If RanSaltLoc < 10 Then
  39.             RanSaltLoc = "0" & RanSaltLoc
  40.         End If
  41.  
  42.         'Shoves the salt location in the string at position 3
  43.  
  44.         MD5String = MD5String.Insert(3, RanSaltLoc)
  45.  
  46.         'Returns the MD5 encrypted string to the calling object
  47.  
  48.         Return MD5String
  49.     End Function
  đó là 1 cái hàm để Encrypt 1 chuỗi.
  Mình có 1 số câu hỏi sau.
  1-Chiều dài tối đa của chuỗi EncString là bao nhiêu?
  2- Sau khi Encrypt nó luôn trả lại 1 chuỗi ở dang HEX có chiều dài 38,mình giả sử nếu mình cho chuỗi EncString dài 1 tỷ ký tự thì nó có Encrypt hết 1 tỷ ký tự không nhỉ hay chỉ mấy trăm ký tự đầu?
  Thanks
  Time

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Gameloft Studio
  Bài viết
  294

  Mình ko hiểu bạn quan tâm vấn đề này làm gì.

  MD5 là thuật toán mã hóa 1 chiều.
  + Có nghĩa là từ 1 chuỗi A -> mã hóa -> B nhưng từ B sẽ ko chuyển thành A được.

  MD5 là thuật toán mã hóa 128bit và đó cũng là chiều dài của nó khi trả về.
  128bit thì sẽ là 16bytes. Chuyển sang chuỗi HEX như của C# thì 1 bytes chiếm 2 ký tự nữa. Vậy chuỗi tối đa chỉ là 32 ký tự (không tính khoảng trắng).

  Cho dù bạn để 1 ký tự hay cho vào 1kb để mã hóa thì nó cũng ra chừng đó... 32 ký tự.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  md5 c# hỗ trợ sẵn rồi thì phải , dùng thôi , đọc các giải pháp lập trình c# .
  Đê hôm nào code 1 chương trình chơi
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn