Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Dịch đề thi tiếng anh

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  99

  Mặc định Dịch đề thi tiếng anh

  Mình có một đề thi cần dịch sang tiếng việt ,
  Bác nào có thể dịch hộ thì giúp mình nhé
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  49


  DMAT 209
  Thứ hai thi công cộng
  Danh dự trường học của toán học: giấy B9
  Danh dự của Trường Toán học và Triết học: Giấy B9
  Tính toán và tối ưu hóa combinatorial
  Thứ bảy, 11 tháng sáu năm 1994, 9,30 đến 12/30
  Câu trả lời cho câu hỏi 1 (4 và 5 (8 nên được trong tay trong các nhóm riêng biệt, với mỗi riêng của mình
  che ga. A hoàn thành tấm che nên được trong tay ngay cả khi không có câu hỏi đã được
  cố gắng trong tiết đoạn đó.
  1. (i) cho các loại hình và de? nition tiêu chuẩn của các chức năng foldl. Các nguyên tắc của Nhà nước
  induction cho? nite danh sách và sử dụng nó để hiển thị rằng nếu là một e-bên trái của số không? (vì vậy e? e x =
  cho tất cả x), sau đó
  foldl e xs = e
  cho tất cả? nite danh sách xs. Là để hạn chế? Nite danh sách cần thiết?
  (ii) Sử dụng tiêu chuẩn chức năng, do đó tránh Đệ qui rõ ràng, cho de? nitions của chức năng
  allout, oneout,:: [?]! ? ! [?]
  cho tất cả các loại bỏ xuất hiện, hoặc chỉ một lần xuất hiện, của một giá trị từ một danh sách.
  Viết xuống trực tiếp từ recursive? Nition của oneout.
  (iii) Các hoạt động tiêu chuẩn (􀀀 􀀀) là de? Ned do (􀀀 􀀀) = foldl oneout. Bằng cách sử dụng recursive
  de? nition của oneout, synthesise một recursive de? nition của (􀀀 􀀀), trong đó, không có gì oneout
  không xuất hiện.
  Rẽ Trên
  2
  2. Một mê lộ là một n? n vuông chia thành các tế bào N2 giống hệt nhau, ở mỗi phòng trong số đó là miễn phí hoặc cả hai
  chặn. Một mê lộ là de? Ned bằng cách đưa ra một loạt các kích thước n và một danh sách các tọa độ của các tế bào miễn phí.
  Một con đường là một danh sách các tọa độ của các tế bào miễn phí, trong đó không có tế bào xuất hiện hai lần và các
  tế bào liên lạc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang (nhưng không phải diagonally).
  (i) Tư? không mê lộ, coord và đường dẫn như synonym loại, và de? không có chức năng kích thước:: mê lộ
  ! num, mà sẽ trả về kích thước của một mê lộ, và miễn phí:: mê lộ! coord! bool, mà
  xác định liệu một tế bào là miễn phí.
  (ii) Tư? không phải là một chức năng adj:: mê lộ! coord! [coord] rằng sẽ đem lại một danh sách các tế bào trong một miễn phí
  mê lộ gân một tế bào. Vì vậy de? Không phải là một chức năng ext:: mê lộ! con đường! [đường dẫn]
  mà trả lại tất cả các mở rộng của một con đường bởi một tế bào.
  (iii) Tư? không có chức năng là một con đường dẫn:: mê lộ! [đường dẫn] rằng sẽ đem lại một danh sách của tất cả các con đường dẫn từ một
  miễn phí cho một lối vào tế bào cho tế bào đi theo lối ra miễn phí. Do đó hiển thị như thế nào để tính toán một con đường
  từ lối vào để thoát ra.
  3. Xem xét các vấn đề của một công ty tổ chức đảng. Các công ty có một hierarchical
  cấu trúc: mỗi bộ phận bao gồm một đầu và một số (có thể là số không) của subdepartments,
  ở mỗi phòng trong số đó cũng là một bộ phận. Các nhân viên o? Ce đã từng được xếp hạng
  nhân viên với một conviviality rating cv:: người! num và mục đích là làm cho tối đa là
  tổng số conviviality của du khách. Tuy nhiên, để tránh có thể có friction, và không có nhân viên của mình
  hay nó ngay lập tức ngành đầu tháng năm tham dự cả hai bên.
  (i) Giả định rằng loại người là đã cho, de? datatype không phải là một bộ phận cho các đại biểu đại diện cho
  cơ cấu công ty. Bởi de? Ning hai con, các chi nhánh chức năng
  aparties, bparties:: Sở! [[người]]
  rằng, tương ứng, friction-trở lại tất cả các bên bao gồm cả miễn phí, hoặc không bao gồm, các
  đầu ngành, xây dựng một chức năng bên máy tính cho tất cả các bên tham gia hợp lệ. (Bạn
  có thể cần những tiêu chuẩn chức năng bản đồ, concat, và các sản phẩm generalised cartesian
  chức năng cp.)
  (ii) Đầu tư xây dựng một chức năng tối đa f, mà f::? ! num, trả lại cho rằng sublist của
  một danh sách có yếu tố tối đa f, tránh lặp lại tính toán của f. Do đó
  xây dựng một biểu hiện cho một số máy tính nhất convivial bên. Giải thích lý do tại sao này
  Hình thức cung cấp cho một thời gian exponential thuật toán.
  (iii) Có một phương pháp tốt hơn cho máy tính tốt nhất một bên: cho mỗi bộ phận của đôi
  tốt nhất bên (bao gồm cả một trong những ngành đầu, không khác) có thể được tính
  từ tương ứng của đôi bên cho mỗi subdepartment. Thæïc này
  thuật toán và vì vậy cho một phương pháp tốt nhất cho máy tính một bên. Ước tính
  thời gian chạy (của các thuật toán, có nghĩa là, chứ không phải các bên).
  DMAT 209
  3
  4. Một cây tìm kiếm nhị phân (BST) là một yếu tố của các loại
  cây:: Không có j = Node cây cây num
  trong đó, đọc từ trái sang phải, trong số các nhãn đang theo thứ tự tăng dần.
  (i) Tư? không kích thước và chiều sâu của một nhà nước BST và các mối quan hệ giữa những giá trị.
  De? Không phải là một chức năng chèn:: num! cây! cây cho chèn một số vào một BST và
  Ước tính chi phí trong các điều khoản của độ sâu của cây.
  (ii) A màu đỏ-đen là một cây BST, trong đó mỗi node là màu đỏ hoặc đen. (Vì vậy, các
  constructor Node được thay thế bởi hai constructors mới: đỏ và đen.) Ngoài ra,
  là gốc màu đen, ngay lập tức các subnodes của một node đang có tất cả các màu đỏ đen, và mỗi
  đường dẫn từ gốc đến một Không có chứa cùng một số nodes đen, gọi là
  đen-sâu (bd) của cây. Cho thấy kích thước t? 2bd t 􀀀 1 và vì vậy mà sâu t
  ? 2 đăng nhập (kích thước t + 1).
  (iii) Một số điện thoại mới sẽ được nhập vào một màu đỏ-đen cây theo các cách sau đây. It is? Rst chèn
  như là một màu đỏ như trong phần node (i), nhưng từ này có thể vi phạm các điều kiện màu đỏ-đen
  normalization sau đó sẽ diễn ra tại các nodes đen dọc theo đường dẫn đến số điện thoại mới.
  Normalization bao gồm recolouring nodes và hoạt động rotations, mà đi
  mẫu
  Đen (đỏ u một v) b w $ u một đen (Red v b w):
  Có tám có thể có trường hợp, bốn cho mỗi phòng trong số hai hình thức ở trên. Trong các mẫu trên
  bên trái, trong trường hợp phụ thuộc vào các màu sắc của w và cho dù u hay v là màu đỏ. Bằng cách sử dụng những
  xét như là một hướng dẫn viên, viết một chức năng cho chèn một số vào một cây đỏ-đen,
  cho các chi tiết cho ít nhất bốn của các trường hợp. Nào là lợi thế về chi phí bằng cách sử dụng
  màu đỏ-đen cây?
  5. Chứng minh rằng nếu một heap với n phím có chiều cao h sau đó log2n 􀀀 1 <h? log2n.
  Mô tả một phương thức cho xây dựng heap trên n phím (từ các bộ integers) đòi hỏi
  2n ở hầu hết các phím so sánh và cho thấy phương pháp yêu cầu của bạn tại hầu hết các 2n so sánh
  khi n = 2R 􀀀 1. Cho một bộ các phím, xác định ban đầu sắp xếp của các phím
  sẽ yêu cầu số lượng nhỏ so sánh khi xây dựng một heap với phương pháp của bạn,
  và đó sẽ yêu cầu số lượng lớn nhất.
  Mô tả các heapsort thuật toán cho một phân loại? Nite vào danh sách các integers tăng thứ tự.
  Cho thấy số lượng tối đa yêu cầu so sánh để mua hàng một danh sách các n integers
  bằng cách sử dụng heapsort là O (n log2n).
  DMAT 209 turn over
  4
  6. Hãy để T là một? Nite graph có chứa không có mạch. Cho thấy
  (i) T là một cây nếu và chỉ nếu việc bổ sung các cơ hội để T tạo ra một mạch, và
  (ii) nếu T là một cây với n đỉnh, sau đó có T n 􀀀 1 vành.
  Let G = (V; E) được một? Nite kết nối graph, trong đó mỗi cạnh e có một trọng lượng w (e),
  trong đó có thể không được tích cực. Một trọng lượng tối thiểu Cây bao trùm cho G là một Cây bao trùm
  T = (V; E0) cho G có tổng trọng lượng
  w (T) =
  X
  e2E0
  w (e)
  như là nhỏ nhất có thể. Mô tả của thuật toán Kruskal và chứng minh rằng nó? Nds tối thiểu
  Cây bao trùm nặng cho G.
  Một trọng lượng tối thiểu spanning subgraph cho G là một kết nối subgraph H = (V; D) của G
  của nhỏ có thể có tổng trọng lượng w (H). Hiển thị rằng một trọng lượng tối thiểu spanning subgraph
  cho G phải chứa tất cả các cạnh không tích cực cân nặng. Mô tả một thuật toán cho? Nding một
  trọng lượng tối thiểu cho spanning subgraph G.
  7. Số lượng các hoạt động cần thiết để đánh giá các sản phẩm ABC của ba bảng ma trận phụ thuộc
  theo trình tự, A (BC) hay (AB) C, trong đó các sản phẩm được đánh giá. Bạn có thể giả
  rằng các nhân của một p? q ma trận bởi một q? r pqr ma trận đòi hỏi phải hoạt động.
  Xem xét các vấn đề của? Nding nhỏ trong số các hoạt động cần thiết để đánh giá
  A1A2 sản phẩm::: An, nơi mà Ar là một pr? pr +1 ma trận. Hãy fi (j) biểu tối thiểu
  số hoạt động cần thiết để đánh giá
  Qj + i 􀀀 1
  r = j Ar. Xem bài viết rằng, cho i = 3;:::; n và
  j = 1;:::; n 􀀀 i,
  fi (j) = minfpjpj + kpj + i + fk (j) + fi 􀀀 k (j + k): k = 1; 2;:::; i 􀀀 1g:
  Sử dụng các công thức Để? Năm số lượng tối thiểu của hoạt động cần thiết để đánh giá
  A1A2A3A4 khi A1 là 2? 3, A2 là 3? 5, A3 là 5? 2 và A4 là 2? 6. Trong đó trật tự
  nên các multiplications được thực hiện tối thiểu để đạt được điều này?
  Hiển thị rằng các công thức Dẫn đến phức tạp của một thuật toán O (n3) để tính toán Neáu (1),
  nơi mà sự phức tạp được đo bằng số lượng các hoạt động và so sánh arithmetic
  được sử dụng.
  DMAT 209
  5
  8. Hãy để N được một mạng lưới bao gồm một digraph (V; A) với một nguồn s và một sink t, và như vậy
  arc rằng mỗi một trong A có một năng lực c (a). Là gì có nghĩa là do
  (i)
  ow e trong N,
  (ii) các giá trị v (e) của
  ow f,
  (iii) một cắt C trong N,
  (iv), công suất cap (C) của cắt C?
  Nhà nước của Max-Flow Min-Cắt lý. Nếu không có justi? Ca thi on mô tả làm thế nào để? Năm, cho
  a
  ow f tối đa của giá trị, một cắt Cf của công suất tối thiểu.
  Giả thatM = (mij) là một m? N ma trận, mỗi mục nhập trong đó là 0 hoặc 1. Hãy để các mạng lưới
  N (M) có đỉnh s; x1, x2;:::; xm; y1;:::; yn; t và ARC (s; xi) cho i = 1;:::; m, (YJ; t)
  cho j = 1;:::; n, và (xi; YJ) cho tất cả i; j như vậy mà mij = 1. Tất cả các arc trong N (M) được dành cho
  công suất 1.
  (a) Tìm một cắt tối thiểu của capa0city trong N (M) khi M là ma trận
  BB @
  1 0 1 0
  1 0 0 0
  0 1 0 1
  1 0 1 0
  1
  CCA
  .
  (b) Trong trường hợp chung chung, giả sử rằng Cf là một cắt tối thiểu của công suất tương ứng với
  một số nguyên-đánh giá cao
  ow f tối đa của giá trị trong N (M). Xem bài viết rằng nếu mij = 1 sau đó
  xi = 2 Cf hay YJ 2 cf.
  Thời hạn xếp hạng của M là số lượng lớn nhất trong 1s M không hai, trong đó nằm trong cùng một
  hàng hoặc cột. Chứng minh rằng các hạn xếp hạng của M là bằng với số lượng nhỏ
  các hàng và cột lại với nhau mà chứa tất cả các 1s của M.
  [Bạn có thể giả định rằng có một số nguyên-đánh giá cao
  ow tối đa của tất cả các giá trị nếu
  các năng lực đang integers.]
  DMAT 209

  Chuối cả nải

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  99

  dù sao cũng cảm ơn tiger86love102 đã giúp đỡ
  nhưng bài dịch này là tiếng anh chuyên nghành, bác dùng google dịch thì không hay
  em muốn dịch bài này thành chuẩn , vì đọc theo google thì không hiểu gì cả

Các đề tài tương tự

 1. Giáo viên nhận dạy kèm tiếng anh giao tiếp tại TPHCM hoặc Toeic
  Gửi bởi phi60801530 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-02-2017, 09:10 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-04-2012, 12:24 PM
 3. [Kinh nghiệm học tiếng Anh]Học tiếng Anh hiệu quả-English Made Simple!
  Gửi bởi Nhung Tran trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-12-2010, 10:26 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn