Thứ tự chạy nhanh của các động vật như sau (giảm dần): báo linh dương, sư tử, ngựa, chó, cáo, người.
- Viết chương trình so sánh tốc độ chạy giữa 1 cặp động vật bất kỳ thuộc nhóm trên.
- Thêm vào nhóm trên một động vật mới là con rùa, chạy chậm nhấ trong nhóm, chương trình sẻ thay đổi như thế nào?