Chào mọi người!Mình muốn hỏi một việc này,mình xem nhiều trang web về CNTT,thì những phần nội dung nào sẽ làm vỡ khung thì đều được scroll lại và có 1 nút chọn khi bấm chọn thì sẽ chọn hết trong khung đó,đỡ kéo copy...Mình chưa hiểu làm sao làm dc vậy.Ví dụ trong csdl của mình có lưu nội dung chứa 1 đoạn code html dài thì chắc chắn khi hiển thị ra sẽ lấn ra khung,nay mình muốn khi hiện lên web scroll tự động,cứ thành phần wa dài thì sẽ scroll và có nút chọn để chọn..(thường thì mình thấy nội dung mà chứa code html mới bị lấn,còn văn bản bình thường thì ko).Vậy làm sao làm dc vậy các bạn??Nút chọn làm sao nữa,hướng dẫn mình nhé.