Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: So SÁnh KiỂu KÍ TỰ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định So SÁnh KiỂu KÍ TỰ

  xin mọi người giúp đỡ mình bài tập này với
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  
  void Nhap(int &TrongLuong,char NuocGui[20])
  {
  	printf("\nMoi Nhap Trong Luong = ");
  	scanf("%d",&TrongLuong);
  	printf("\nMoi Nhap Nuoc Gui :");
  	scanf("%s",&NuocGui);
  	fflush(stdin);
  }
  long CuocPhi(int TrongLuong,char NuocGui[20])
  {
  	long TienCuoc=0;
  	if (strcmp (NuocGui,"MY")==0)??????????????????????????
  	{
  		if(TrongLuong<=10)
  		TienCuoc=9000;
  		else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  		TienCuoc=500*TrongLuong;
  		else
  		TienCuoc=400*TrongLuong;
  	}
  	if (strcmp (NuocGui,"PHAP")==0)???????????????????????????
  	{
  		if(TrongLuong<=10)
  		TienCuoc=8800;
  		else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  		TienCuoc=450*TrongLuong;
  		else
  		TienCuoc=350*TrongLuong;
  	}
  	if (strcmp (NuocGui,"NHAT")==0)???????????????????????????????
  	{
  		if(TrongLuong<=10)
  		TienCuoc=8000;
  		else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  		TienCuoc=400*TrongLuong;
  		else
  		TienCuoc=300*TrongLuong;
  	}
  	else
  	{
  		if(TrongLuong<=10)
  		TienCuoc=10000;
  		else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  		TienCuoc=600*TrongLuong;
  		else
  		TienCuoc=600*TrongLuong;
  	}
  		
  	return TienCuoc;
  }
  void Xuat(long TienCuoc)
  {
  	printf("\n Tong Tien Cuoc Phi =%ld Dong",TienCuoc);
  }
  void main()
  {
  	int TrongLuong;
  	char NuocGui[20];
  	Nhap(TrongLuong,NuocGui);
  	long TienCuoc=CuocPhi(TrongLuong,NuocGui);
  	Xuat(TienCuoc);
  	getch();
  }
  bài này nó yêu cầu nhập trọng lượng , nước gửi đến (Mỹ, Pháp,Nhật,nơi khác)và tính tiền cước
  Vấn đề mình ơe đây là mình 0 biết cách so sánh 3 chuỗi kí tự ai có thể giải thích dùm mình 0
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi baonhietdoi : 26-11-2008 lúc 09:52 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  strcmp(st1,st2); hàm so sánh 2 chuỗi, nếu bằng nhau thì trả về 0, st1 < st2 trả về -1 và ngược lại.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  5

  bạn ơi giúp mình giúp luôn cho chót luôn đi giải thích kĩ hơn được 0 sao mình chẳng hiểu gì vậy bài này mình ra kết quả bị sai nó cứ chạy vô else hoài à nó 0 thể nhận được mấy thằng kia bạn ơi giúp mình sửa lại bài này cho đúng được 0
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi baonhietdoi : 27-11-2008 lúc 03:30 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mình đã sửa rồi đó. Khi bạn nhập tên nước thì phải viết hoa nha, hàm strcmp có phân biệt hoa thường đó.

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4.  
  5. void Nhap(int &TrongLuong,char NuocGui[20])
  6. {
  7.     printf("\nMoi Nhap Trong Luong = ");
  8.     scanf("%d",&TrongLuong);
  9.     printf("\nMoi Nhap Nuoc Gui :");
  10.     fflush(stdin);
  11.     gets(NuocGui);  // dùng hàm này để nhập chuỗi, scanf chạy ko chính xác
  12. }
  13. long CuocPhi(int TrongLuong,char NuocGui[20])
  14. {
  15.     long TienCuoc=0;
  16.    
  17.     if (strcmp (NuocGui,"MY")==0)
  18.     {
  19.         if(TrongLuong<=10)
  20.             TienCuoc=9000;
  21.         else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  22.             TienCuoc=500*TrongLuong;
  23.         else
  24.             TienCuoc=400*TrongLuong;
  25.     }
  26.     else if (strcmp (NuocGui,"PHAP")==0)
  27.     {
  28.         if(TrongLuong<=10)
  29.             TienCuoc=8800;
  30.         else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  31.             TienCuoc=450*TrongLuong;
  32.         else
  33.             TienCuoc=350*TrongLuong;
  34.     }
  35.     else if (strcmp (NuocGui,"NHAT")==0)
  36.     {
  37.         if(TrongLuong<=10)
  38.             TienCuoc=8000;
  39.         else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  40.             TienCuoc=400*TrongLuong;
  41.         else
  42.             TienCuoc=300*TrongLuong;
  43.     }
  44.     else
  45.     {
  46.         if(TrongLuong<=10)
  47.             TienCuoc=10000;
  48.         else if(11<=TrongLuong && TrongLuong<=19)
  49.             TienCuoc=600*TrongLuong;
  50.         else
  51.             TienCuoc=600*TrongLuong;
  52.     }
  53.        
  54.     return TienCuoc;
  55. }
  56. void Xuat(long TienCuoc)
  57. {
  58.     printf("\n Tong Tien Cuoc Phi =%ld Dong",TienCuoc);
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.     int TrongLuong;
  63.     char NuocGui[20];
  64.     Nhap(TrongLuong,NuocGui);
  65.     long TienCuoc=CuocPhi(TrongLuong,NuocGui);
  66.     Xuat(TienCuoc);
  67.     getch();
  68. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn