Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: chuyển sang c

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  3

  Wink chuyển sang c

  mình có chương trình tô màu các đỉnh của đồ thị nhưng đọc không hiểu, bạn nào giúp mình với?
  mình cần rrất gấp
  Code:
  const max=100;
  var
    v:array[1..max] of integer;
    deg:array[1..max] of integer;
    a:array[1..max,1..max] of integer;
    color:array[1..max] of integer;
    n,m:integer;
    f:text;
  {*-----------------------------------*}
  function nhap(x,y:integer):integer;
  var
    i:integer;
  begin
     assign(f,'tomau3.txt');reset(f);
     readln(f,n,m);
     while not eof(f) do
     begin
    { for i:=1 to n do}
     for i:=1 to m do
      begin
         read(f,x,y);
         a[x,y]:=1;
         a[y,x]:=1;
      end;
     end;
     close(f);
  end;
  {*-----------------------------------*}
  procedure tomaudt;
  var
    i,j,tam,e,somau:integer;
  begin
     for i:=1 to n do v[i]:=i;
     for i:=1 to n do color[i]:=0;
     for i:=1 to n do deg[i]:=0;
     {tinh bac cac dinh}
     for i:=1 to n do
     begin
      for j:=1 to n do
       deg[i]:=deg[i]+a[i,j];
     end;
      { writeln;
       writeln;
       writeln;}
       write('        dinh: ');
        for i:=1 to n do write(v[i]:3);
          writeln;
       write('        so bac:');
        for i:=1 to n do write(deg[v[i]]:3);
          writeln;
       write('        mau:  ');
        for i:=1 to n do write(color[v[i]]:3);
          writeln;
          writeln('      *_______________________________*');
     {*__________________________*}
     {sxep theo bac}
     for i:=1 to n do
      for j:=i+1 to n do
        if deg[v[i]]< deg[v[j]] then
         begin
            tam:=v[i];
            v[i]:=v[j];
            v[j]:=tam;
         end;
     {writeln;}
     writeln('             sau khi sxep:');
     writeln;
     write('      dinh:  ');
       for i:=1 to n do write(v[i]:3);
       writeln;
     write('      so bac: ');
       for i:=1 to n do write(deg[v[i]]:3);
       writeln;
     write('      mau:   ');
       for i:=1 to n do write(color[v[i]]:3);
       writeln;
       {writeln;
       writeln;}
       writeln('      *____________________________*');
     {*___________________________________________*}
     {to mau dt}
     e:=0;
     somau:=0;
     while e<n do
       begin
         inc(somau);
         i:=1;
         while ((i<=n) and (color[v[i]]<>0)) do inc(i);
         begin
         color[v[i]]:=somau;
         inc(e);
         for i:=1 to n do
          if color[i]=0 then
           begin
             j:=1;
             while ((j<=n) and (a[i,j]=0)) or (color[j]<>somau) do inc(j);
             if j>n then
               begin
                color[i]:=somau;
                inc(e);
              end;
           end;
         end;
         write('      dinh:  ');
         for i:=1 to n do write(v[i]:3);
         writeln;
         write('      so bac: ');
         for i:=1 to n do write(deg[v[i]]:3);
         writeln;
         write('      mau:   ');
         for i:=1 to n do write(color[v[i]]:3);
         writeln;
         writeln('     *___________________________*');
       end;
       readln;
  end;
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 28-11-2008 lúc 06:04 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Bạn đưa cả file tomau3.txt lên nhé. Có thời gian mình sẽ dịch cho bạn.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ Chuyển từ chuyển từ trung tố sang hậu tố và tính biểu thức hậu tố N chữ số như thế nào?
  Gửi bởi Chopper trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-08-2012, 09:48 PM
 2. Lỗi ko chuyển từ Source sang design đc(khi chuyển thì bị đơ luôn) ?
  Gửi bởi tan408 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-04-2011, 07:36 AM
 3. ADO.NET Chuyể Phần mềm QLNS sang Ngôn ngữ Dynamic Programming. Ai chuyển giúp mình!?
  Gửi bởi huynhanhton trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-04-2011, 11:41 PM
 4. Chuyển một số sang chuỗi | Chuyển 1 số sang xâu ?
  Gửi bởi xuanhung_cntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-05-2009, 11:48 PM
 5. [Hỏi]Chuyển 1 kí tự in Hoa Sang ASCII rồi sang nhị phân
  Gửi bởi chip.hyt.chip trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-04-2009, 01:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn