Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: OOP_ Chút vấn đề...

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định OOP_ Chút vấn đề...

  Có một project được tổ chức như sau:

  File Complex.h:
  Code:
  #ifndef _CComplex_H
  #define _CComplex_H
  #include "Global.h"
  
  class CComplex {
  	friend ostream& operator<<(ostream&, const CComplex&);
  	friend istream& operator>>(istream&, CComplex&);
  	friend int operator==(const CComplex&, const CComplex&);
  	friend int operator>(const CComplex&, const CComplex&);
  public:
  	CComplex();
  	CComplex(const CComplex&);
  	CComplex(int,int);
  	~CComplex();
  	void operator=(const CComplex&);
  	double abs();
  private:
  	double dThuc;
  	double dAo;
  };
  
  #endif
  File Complex.cpp:
  Code:
  #include "Complex.h"
  #include "Global.h"
  
  //	Constructor functions
  CComplex::CComplex() { dThuc = 0; dAo = 0; }
  CComplex::CComplex(int Thuc, int Ao) : dThuc(Thuc), dAo(Ao) {}
  
  //	Copy constructor
  CComplex::CComplex(const CComplex& num) : dThuc(num.dThuc), dAo(num.dAo) {}
  
  //	Destructor function
  CComplex::~CComplex() {}
  
  //	Overloading Operator Functions
  ostream& operator<<(ostream& ostr, const CComplex& num)
  {
  	ostr << num.dThuc << " + " << num.dAo << "i";
  	return ostr;
  }
  
  istream& operator>>(istream& istr, CComplex& num)
  {
  	istr >> num.dThuc >> num.dAo;
  	return istr;
  }
  
  void CComplex::operator=(const CComplex& num)
  {
  	dThuc = num.dThuc;
  	dAo = num.dAo;
  }
  
  int operator==(const CComplex& num1, const CComplex& num2)
  {
  	return (num1.abs() == num2.abs());
  }
  
  int operator>(const CComplex& num1, const CComplex& num2)
  {
  	return (num1.abs() > num2.abs());
  }
  
  //	Absolute function
  double CComplex::abs()
  {
  	return sqrt(dThuc*dThuc + dAo*dAo);
  }
  File Global.h:
  Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  File main.cpp:
  Code:
  #include "Global.h"
  #include "Complex.h"
  
  int main()
  {
  	CComplex num1;
  	CComplex num2;
  	CComplex num3(4,5);
  	cout << num1 << endl;
  	cin >> num1;
  	cout << num1 << endl;
  	num2 = num1;
  	cout << num2 << endl;
  	if (num1 == num3)
  		cout << "Bang nhau!" << endl;
  	else cout << "Khong bang!" << endl;
  	double Abs = num3.abs();
  	cout << Abs << endl;
  	_getch();
  	return 0;
  }
  Khi biên dịch, nó báo lỗi nư sau:
  Code:
  Compiling...
  Complex.cpp
  g:\thuchanh\c++\oop_\chapter03_\complex.cpp(35) : error C2662: 'abs' : cannot convert 'this' pointer from 'const class CComplex' to 'class CComplex &'
      Conversion loses qualifiers
  g:\thuchanh\c++\oop_\chapter03_\complex.cpp(35) : error C2662: 'abs' : cannot convert 'this' pointer from 'const class CComplex' to 'class CComplex &'
      Conversion loses qualifiers
  g:\thuchanh\c++\oop_\chapter03_\complex.cpp(40) : error C2662: 'abs' : cannot convert 'this' pointer from 'const class CComplex' to 'class CComplex &'
      Conversion loses qualifiers
  g:\thuchanh\c++\oop_\chapter03_\complex.cpp(40) : error C2662: 'abs' : cannot convert 'this' pointer from 'const class CComplex' to 'class CComplex &'
      Conversion loses qualifiers
  Error executing cl.exe.
  
  Chapter03_.exe - 4 error(s), 0 warning(s)
  Mấy huynh giải thích dùm chỗ sai dùm em tí nghen, với lại cách sửa nữa. Cảm ơn nhiều ^^.
  Em dùng visual C++ 6.0.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi trhthong : 29-11-2008 lúc 01:33 AM.
  No has any italy ant aunt give firm eat

Các đề tài tương tự

 1. cho mình hỏi chút về lập trình C
  Gửi bởi bangbi trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 04-01-2014, 02:34 AM
 2. Hỏi đáp Cho mình hỏi một chút!
  Gửi bởi dejokuondi trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-10-2011, 07:07 PM
 3. vui chút khí thu các bác
  Gửi bởi kitti trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 18-10-2010, 09:47 PM
 4. Mày để cho nó một chút
  Gửi bởi layrick trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-09-2010, 12:05 AM
 5. Cho mình hỏi chút về con trỏ
  Gửi bởi ktwiz trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-03-2008, 11:19 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn