Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 24 kết quả

Đề tài: tìm chu trình euler với lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  1

  Red face tìm chu trình euler với lập trình C

  xin chào các tiền bối -xin các tiền bối chỉ giùm chương trình tìm chu trình và đường đi euler với ( viết bằng C).... xin cám ơn...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Mặc định Thuật toán tìm chu trình euler

  Đây cho bạn thuật toán đệ qui nè.

  C Code:
  1. int RunAlgEuler(int iStart)
  2. {
  3.     for(int i=0; i<g.GetN(); i++)
  4.     {
  5.         int tmp = g[iStart,i]; // với g là ma trận kề
  6.         if(tmp>0)
  7.         {
  8.             g[i][iStart] = tmp-1;
  9.             g[iStart][i] = tmp-1;
  10.             RunAlg(i);
  11.         }
  12.     }
  13.     sOutput.Push(iStart); // đẩy đỉnh iStart vào stack
  14.     return 1;
  15. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Here isn't Infomations
  Bài viết
  10

  bạn ơi ! bạn có thể share cho mình đoạn code của CT này ko ? nhap vao` 1 ma trận kề rồi tìm chu trình euler !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  224

  uhm , bạn zkday cho đi , mình cũng đang học toán rời rạc đến phần này mà chỉ viết bằng pascal khó hiểu lắm .thanks
  Em có thấy nắng vàng kỷ niệm
  Hạ ngồi ru thanh thản những môi cười
  Thuở ngồi ngóng tay choàng tay nỗi nhớ
  Vin tay vào tháng năm chơi vơi...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  @cafelanh,bocc14: ngay tại thread số 2 đó bạn .

  g là ma trận kề đó bạn.

  còn thằng soutput bạn có thể dùng stact của thư viện stl mà phải không?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Here isn't Infomations
  Bài viết
  10

  Mặc định tìm chu trình euler với lập trình C

  vậy thì mình cần thêm đoạn code nhập ma trận kề nữa ....ko biết trong này có không vậy zkday2628

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  vậy thì mình cần thêm đoạn code nhập ma trận kề nữa ....ko biết trong này có không vậy zkday2628
  Bạn ơi. Bạn làm ơn đọc cái code giùm mình tý được không?

  Cái của mình đưa lên là để cho bạn xem là làm cái này theo phương pháp đệ qui thôi. còn bạn phải triển khai làm sao để thành chương trình, đó là bạn phải làm ( vì đây là bài tập của bạn mà phải không nào )

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Here isn't Infomations
  Bài viết
  10

  Mặc định tìm chu trình euler

  tại lâu quá ko mò lại C++ , mình cũng hơi thiếu cơ sở ....hôm nay lại phải làm 1 bài về "xác định và xuất ra xem đồ thị G có phải là đồ thị Euler không , nếu có hãy xuất ra một chu trình Euler. "
  hàm ở trên có thể giải quyết dc việc này , viẹc còn lại là mình phải xây 1 thêm 1 doạn code để nhập ma trận vào duyệt phải ko bạn ?

  Sẵn đây bạn có thể test giùm mình cái này dc kô ?

  C Code:
  1. // Bai 6: Thuat Toan xac dinh chu trinh Euler tren do thi G
  2.  
  3. // EULER.CPP
  4.  
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <conio.h>
  7.  
  8. #define TRUE 1
  9. #define FALSE 0
  10.  
  11. #define VAIN 99
  12. #define MAX 10
  13.  
  14. int G[MAX][MAX];    // Ma Tran ke Dinh-Dinh (co Khuyen)
  15. int S[MAX][MAX];    // Ma Tran danh dau Cung da su dung
  16. int Pred[MAX];      // Mang Nua-Bac-Trong cua 1 Dinh
  17. int Succ[MAX];      // Mang Nua-Bac-Ngoai cua 1 Dinh
  18. int path[MAX];      // Mang duong di cua chu trinh
  19.  
  20. int N,k,l=0;
  21. void ReadData();
  22. void PrintData();
  23. int Check(int k);
  24. void Euler();
  25.  
  26.  
  27. void main()
  28. {
  29.     ReadData();
  30.     PrintData();
  31.     Euler();
  32. }
  33.  
  34. void ReadData()
  35. {
  36.     int i,j;
  37.     FILE* f=fopen("c:\\borlandc\\thuvien\\ltdt2\\EU_in.txt","rt");
  38.     if (f==NULL)    { printf("\nError Loading File!\n");    return; }
  39.     fscanf(f,"%d",&N);// gia tri dau tien cho biet so dinh cua Do Thi G
  40.     for(i=1;i<=N;i++)
  41.     {
  42.         Succ[i]=Pred[i]=0;
  43.         for(j=1;j<=N;j++)
  44.         {
  45.             S[i][j]=FALSE;   // danh dau Cung khong con su dung nua
  46.             fscanf(f,"%d",&G[i][j]);//lan luot doc cac phan tu MT ke
  47.         }
  48.     }
  49.     fclose(f);
  50.     for(i=1;i<=N;i++)
  51.         for(j=1;j<=N;j++)
  52.           if(G[i][j]>0)
  53.           { S[i][j]=TRUE;Succ[i]++;Pred[j]++;}  // Tinh Bac moi Dinh
  54. }
  55.  
  56. void PrintData()
  57. {
  58.     clrscr();
  59.     int i,j;
  60.     printf("\nMa Tran Ke G[%d*%d]:\n",N,N);
  61.     for(i=1;i<=N;i++)
  62.     {
  63.         for(j=1;j<=N;j++)
  64.             printf("%4d",G[i][j]);
  65.         printf("\n");
  66.     }
  67.  
  68. }
  69.  
  70. void Euler()
  71. {
  72.     FILE *g=fopen("c:\\borlandc\\thuvien\\ltdt2\\EU_out.txt","wt");
  73.     int i;
  74.     for(i=1;i<=N;i++)
  75.         if((Pred[i]+Succ[i])%2) // neu co dinh bac Le
  76.         {
  77.             printf("\nTon tai Dinh %d Bac Le!",i);
  78.             printf("\nKhong co chu trinh Euler\n");
  79.             fclose(g);
  80.             return;
  81.         }
  82.     printf("\nDo thi co chu trinh Euler\n");
  83.  
  84.     int k,ok;  // kiem tra va in ra man hinh chu trinh Euler 1 net ve
  85.  
  86.     printf("\nKet qua kiem tra xuat phat tu dinh 1:\n");
  87.  
  88.     for(k=2;k<=N;k++)       // kiem tra xuat phat tu Dinh 1
  89.     {
  90.         if((G[1][k]!=0))    // co Cung noi Dinh 1 voi Dinh k
  91.         {
  92.           S[1][k]=FALSE;    // danh dau Cung(1,k) da duoc su dung
  93.           ok=Check(k);  // xet tiep Dinh k
  94.           if(ok==FALSE)
  95.            S[1][k]=TRUE;//duong nay khong nen qua Dinh k=>tra danh dau
  96.             else // ok==TRUE
  97.             {
  98.               //printf(" %d",k);//lan luot hien thi nguoc cac Dinh da qua
  99.               printf("Tong so dinh cua chu trinh : %d\n",l+2);
  100.               fprintf(g,"%d\n",l+2);
  101.               printf("Cac dinh cua duong di chu trinh :\n");
  102.               printf("1 %d ",k);
  103.               fprintf(g,"1 %d ",k);
  104.               for(int r=l-1;r>=0;r--)
  105.                 {
  106.                   printf("%d ",path[r]);
  107.                   fprintf(g,"%d ",path[r]);
  108.                 }
  109.               fclose(g);
  110.               getch();
  111.               return;
  112.             }
  113.         }
  114.     }   // end for
  115. }
  116.  
  117. int Check(int k)    // tiep tuc kiem tra, xuat phat tu Dinh k
  118. {
  119.     int i,j,ok;
  120.     for(i=1;i<=N;i++)
  121.     {
  122.       if((S[k][i]==TRUE)&&(G[k][i]!=0))//co Cung tu k den cac Dinh con lai ?
  123.       {
  124.          S[k][i]=FALSE;// neu co, danh dau khong su dung lai Cung(k,i) nua
  125.          ok=Check(i);       // xet tiep Dinh i den cac Dinh khac
  126.          if(ok==FALSE)
  127.          S[k][i]=TRUE;//lan nay khong nen qua Dinh i => bo danh dau
  128.          else
  129.            {
  130.                    //printf(" %d",i);
  131.                    path[l]=i;
  132.                    l++;
  133.                    return TRUE;
  134.         }
  135.       }
  136.     }
  137.     for(i=1;i<=N;i++)   // khi khong con Cung di tu Dinh k nua
  138.       for(j=1;j<=N;j++) // quet duyet do thi G xem da het Cung chua?
  139.         if(S[i][j]==TRUE)   // neu con sot Cung tren Ma Tran danh dau S =>
  140.           return FALSE;//huong di theo Dinh k nay la sai=>chon Dinh k khac
  141.       return TRUE;  // thanh cong , tra ve cac dinh nguoc tren duong di Euler
  142. }

  mình đang sài visual C++ Epress Edit 2008 .... , khi test thì nó ko chạy đc ...không biết nguyên nhan gì ?

  bị lỗi này : " The System can not find the file specified " .
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bocc14 : 10-12-2008 lúc 09:03 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Mặc định tìm chu trình euler

  Với C bạn không nên dùng với 2k8

  nên chuyển sang C++ vì code của nó uyển chuyển và đẹp hơn nhiều so với C.

  Mình chưa đọc kỹ code của bạn nhưng có 1 số điều bạn chú ý khi dùng bộ VS (ở đây mình dùng bản pro - có free mà )

  - khi dùng nó bạn thêm cái #include "stdafx.h"
  - với C++ thì thao tác với file bạn dùng thằng: std::fstream dễ chịu hơn nhiều.
  - Bên VS ko có thằng clrscr() thay vào đó bạn dùng:
  std::system("cls");
  - để dừng màn hình thì bạn dùng thằng: std::system("pause");
  - ....
  - bỏ cái kiểu viết void main đi anh bạn . thay vào đó nên viết là int main() (vì sao thì kiếm cái bài của anh Dr - Tại sao nên có câu lệnh return trong main. (cái tiêu đề này ko nhớ rõ vì khá lâu rùi) )

  C Code:
  1. void Euler()
  2. {
  3.     FILE *g=fopen("c:\\borlandc\\thuvien\\ltdt2\\EU_out.txt","wt");
  4.     int i;
  5.     for(i=1;i<=N;i++)
  6.         if((Pred[i]+Succ[i])%2) // neu co dinh bac Le
  7.         {
  8.             printf("\nTon tai Dinh %d Bac Le!",i);
  9.             printf("\nKhong co chu trinh Euler\n");
  10.             fclose(g);
  11.             return;
  12.         }
  13.     printf("\nDo thi co chu trinh Euler\n");
  14.  
  15.     int k,ok;  // kiem tra va in ra man hinh chu trinh Euler 1 net ve
  16.  
  17.     printf("\nKet qua kiem tra xuat phat tu dinh 1:\n");
  18.  
  19.     for(k=2;k<=N;k++)       // kiem tra xuat phat tu Dinh 1
  20.     {
  21.         if((G[1][k]!=0))    // co Cung noi Dinh 1 voi Dinh k
  22.         {
  23.           S[1][k]=FALSE;    // danh dau Cung(1,k) da duoc su dung
  24.           ok=Check(k);  // xet tiep Dinh k
  25.           if(ok==FALSE)
  26.            S[1][k]=TRUE;//duong nay khong nen qua Dinh k=>tra danh dau
  27.             else // ok==TRUE
  28.             {
  29.               //printf(" %d",k);//lan luot hien thi nguoc cac Dinh da qua
  30.               printf("Tong so dinh cua chu trinh : %d\n",l+2);
  31.               fprintf(g,"%d\n",l+2);
  32.               printf("Cac dinh cua duong di chu trinh :\n");
  33.               printf("1 %d ",k);
  34.               fprintf(g,"1 %d ",k);
  35.               for(int r=l-1;r>=0;r--)
  36.                 {
  37.                   printf("%d ",path[r]);
  38.                   fprintf(g,"%d ",path[r]);
  39.                 }
  40.               fclose(g);
  41. //            getch();
  42.               return;
  43.             }
  44.         }
  45.     }   // end for
  46. }

  - edit: bạn thêm trên chổ #include thằng: #include "stdafx.h"
  - và nếu dùng mấy cái std thì thêm thêm: #include "iostream"

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Nơi ở
  Here isn't Infomations
  Bài viết
  10

  FILE *g=fopen("c:\\borlandc\\thuvien\\ltdt2\\EU_out.txt ","wt");
  cái này thì VS chạy dc ko , mình thấy có chương trình borlandc trong đó ...

  mình chưa dc học int main ....hix ko biết thay void main = int main có bình thường ko bạn . dù sao cũng cảm ơn bạn nhìu !

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ Làm sao để đánh dấu đường đã đi qua trong chu trình Euler?
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-06-2010, 11:53 AM
 2. <Bài toán ghép chữ dùng chu trình Euler>
  Gửi bởi anhoa1608 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-09-2009, 09:13 AM
 3. Đồ thị Euler. Toán rời rạc viết bằng C
  Gửi bởi kimtaitokk trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-04-2009, 04:58 PM
 4. Help Mình ! Đồ Thị Euler trên C++
  Gửi bởi bocc14 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-12-2008, 10:31 AM
 5. Mã nguồn C | Chu trình Euler !
  Gửi bởi Forlorn_hope trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-03-2008, 11:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn