Mình đã đao cái thư viện glut và nhét vào project.Lúc debug thì ok.Nhưng khi chạy thì drawline chẳng vẽ được cái gì hết,Mong các pro chỉ dùm .Muốn thay nét vẽ liền bằng nét đứt thì làm sao.Giúp mình với?