Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [Solved]Cho mình hỏi về cách xuất mảng trong c

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định [Solved]Cho mình hỏi về cách xuất mảng trong c

  Mình muốn làm một chương trình in ra tên và điểm của sinh viên theo thứ tự a ,b ,c :
  C Code:
  1. // bangdiem.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include<stdio.h>
  6. int main()
  7. {
  8.     struct sinh_vien{
  9.         char ten[25];
  10.         float diem[10];
  11.     };
  12.     struct sinh_vien sinhvien[100];
  13.     int n;int i;
  14.     printf("So sinh vien:");
  15.     scanf_s("%d",&n);
  16.     //Nhap thong tin
  17.     for(i=0;i<n;i++)
  18.     {   fflush(stdin);
  19.         printf("\n_Thong tin sinh vien thu %d:",i+1);
  20.         printf("\n  +Ten:");
  21.         scanf("%c",&sinhvien[i].ten[25]);
  22.         fflush(stdin);
  23.         printf("\n  +Diem:");
  24.         scanf("%f",&sinhvien[i].diem[10]);
  25.         fflush(stdin);
  26.     }
  27.     printf("\nThong tin da nhap:");
  28.     // Xuat thong tin da nhap.
  29.     for(i=0;i<n;i++)
  30.     {
  31.         printf("%c %f",sinhvien[i].ten[25],sinhvien[i].diem[10]);
  32.     }
  33.    // Sau do o day tiep den code ve sap xep theo ten
  34.     return 0;
  35. }//main
  Mình bị vương mắc trong phan xuât thông tin đã nhập ở trên .Khi chạy tên sinh viên đã nhập chỉ xuất hiện kí tự đầu tiên . Chắc là tại %c nó chỉ in ra 1 ký tự . Làm thế nào để có thể printf đầy đủ tên sinh viên ra ? Mong nhận đươc sự giúp đỡ . Thank in advance !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  Neverland
  Bài viết
  48

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. int main()
  3. {
  4.     struct sinh_vien{
  5.         char ten[25];
  6.         float diem;
  7.     };
  8.     struct sinh_vien sinhvien[100];
  9.     int n;int i;
  10.     printf("So sinh vien:");
  11.     scanf("%d",&n);
  12.     //Nhap thong tin
  13.     for(i=0;i<n;i++)
  14.     {   fflush(stdin);
  15.         printf("\n_Thong tin sinh vien thu %d:",i+1);
  16.         printf("\n  +Ten:");
  17.         gets(sinhvien[i].ten);
  18.         fflush(stdin);
  19.         printf("\n  +Diem:");
  20.         scanf("%f",&sinhvien[i].diem);
  21.         fflush(stdin);
  22.     }
  23.     printf("\nThong tin da nhap:");
  24.     // Xuat thong tin da nhap.
  25.     for(i=0;i<n;i++)
  26.     {
  27.         printf("%s %f",sinhvien[i].ten,sinhvien[i].diem);
  28.     }
  29.    // Sau do o day tiep den code ve sap xep theo ten
  30.     return 0;
  31. }//main
  I'm superman

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Cho hỏi về nhập xuất trong đồ họa ?
  Gửi bởi Kakakatt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 25-11-2008, 11:43 AM
 2. Cách nhập và xuất dữ liệu trong MS office trong C++?
  Gửi bởi long.bkiter07 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-11-2008, 09:09 AM
 3. [Solved]Xin giúp em về lỗi của bài toán xuất - sinh
  Gửi bởi hunterxh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-10-2008, 12:03 AM
 4. [ Solved ]Lãi xuất tiết kiệm
  Gửi bởi the_eye trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 26-09-2008, 08:13 AM
 5. [ Solved ]Xuất nhập tập tin!!
  Gửi bởi yentin3 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-04-2008, 09:49 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn