Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Làm sao để sử dụng thư viện dos.h trong Visual C++ 6.0

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội
  Bài viết
  28

  Mặc định Làm sao để sử dụng thư viện dos.h trong Visual C++ 6.0

  Em có một đoạn mã đơn giản như sau

  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include "dos.h"
  
  int main(int argc, char* argv[])
  {
  	outportb(0x43,0xB6);
  	outportb(0x42,4235);
  	outportb(0x42,4235>>8);
  	Sleep(1000);
  	return 0;
  }
  Cùng đoạn này khi dịch ở Visual C++ 6.0 trên máy ở phòng kỹ thuật ghép nối trên trường thì chạy ầm ầm. Loa nhỏ trong máy tính kêu khá to. Tuy nhiên khi dịch ở nhà thì nó báo lỗi:

  error C2065: 'outportb' : undeclared identifier
  error C2065: 'Sleep' : undeclared identifier

  Tại sao lại thế nhỉ.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  híc,hình như mình đã nói với cậu về xem qua chuẩn C99 rồi mà,cái dos.h đâu phải là thư viện của C99,nếu định dùng Sleep thì cần thêm thư viện windows.h

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Nơi ở
  ĐH Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội
  Bài viết
  28

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi coder_gate Xem bài viết
  híc,hình như mình đã nói với cậu về xem qua chuẩn C99 rồi mà,cái dos.h đâu phải là thư viện của C99,nếu định dùng Sleep thì cần thêm thư viện windows.h
  Em biết mà. Em vừa đọc trên Wiki, cũng biết C99 là gì rồi. Nhưng mà em thắc mắc là tại sao mấy máy trên trường lại có thể dùng các lệnh outportb hay inportb trong thư viện dos.h được.

  Có thể copy thư viện dos.h của Turbo C++ sang thư viện của Visual C++ được ko nhỉ.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Có thể copy thư viện dos.h của Turbo C++ sang thư viện của Visual C++ được ko nhỉ.
  không được đâu
  Nhưng mà em thắc mắc là tại sao mấy máy trên trường lại có thể dùng các lệnh outportb hay inportb trong thư viện dos.h được.
  lập trình trên VC++ là lập trình win32 ai lại xài mấy cái của thư viện dos.h bao h nhỉ,mình không biết mấy cái hàm cậu nói là hàm gì nhưng nếu lập trình win32 thì thêm windows.h đi,chắc là được đấy

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  14

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kenshin Xem bài viết
  Em có một đoạn mã đơn giản như sau

  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include "dos.h"
  
  int main(int argc, char* argv[])
  {
  	outportb(0x43,0xB6);
  	outportb(0x42,4235);
  	outportb(0x42,4235>>8);
  	Sleep(1000);
  	return 0;
  }
  Cùng đoạn này khi dịch ở Visual C++ 6.0 trên máy ở phòng kỹ thuật ghép nối trên trường thì chạy ầm ầm. Loa nhỏ trong máy tính kêu khá to. Tuy nhiên khi dịch ở nhà thì nó báo lỗi:

  error C2065: 'outportb' : undeclared identifier
  error C2065: 'Sleep' : undeclared identifier

  Tại sao lại thế nhỉ.
  Báo lỗi là đương nhiên rồi!cái này bạn phải add thư viện dos.h vào trong visual c++6.0 thì mới được .Bạn liên hệ trực tiếp trên phòng máy thực hành với thầy để xin bộ thư viện này ( tập tin có đuôi dos.h) về cài vào máy là chạy được

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Làm sao để sử dụng thư viện dos.h trong Visual C++ 6.0

  Code:
  /* dos.h
  
    Defines structs, unions, macros, and functions for dealing
    with MSDOS and the Intel iAPX86 microprocessor family.
  
    Copyright (c) 1987, 1991 by Borland International
    All Rights Reserved.
  */
  #ifndef __DOS_H
  #define __DOS_H
  
  #if !defined( __DEFS_H )
  #include <_DEFS.h>
  #endif
  
  extern int _Cdecl errno;
  extern int _Cdecl _doserrno;
  
  /* Variables */
  extern int const _Cdecl _8087;
  extern int    _Cdecl _argc;
  extern char  **_Cdecl _argv;
  extern char  **_Cdecl environ;
  
  extern unsigned   _Cdecl _psp;
  extern unsigned   _Cdecl _heaplen;
  extern unsigned char _Cdecl _osmajor;
  extern unsigned char _Cdecl _osminor;
  extern unsigned   _Cdecl _stklen;
  extern unsigned   _Cdecl _fpstklen;
  extern unsigned   _Cdecl _version;
  extern unsigned   _Cdecl _osversion;   /* MSC name for _version */
  
  #define FA_NORMAL  0x00    /* Normal file, no attributes */
  #define FA_RDONLY  0x01    /* Read only attribute */
  #define FA_HIDDEN  0x02    /* Hidden file */
  #define FA_SYSTEM  0x04    /* System file */
  #define FA_LABEL  0x08    /* Volume label */
  #define FA_DIREC  0x10    /* Directory */
  #define FA_ARCH   0x20    /* Archive */
  
  /* MSC names for file attributes */
  
  #define _A_NORMAL  0x00    /* Normal file, no attributes */
  #define _A_RDONLY  0x01    /* Read only attribute */
  #define _A_HIDDEN  0x02    /* Hidden file */
  #define _A_SYSTEM  0x04    /* System file */
  #define _A_VOLID  0x08    /* Volume label */
  #define _A_SUBDIR  0x10    /* Directory */
  #define _A_ARCH   0x20    /* Archive */
  
  #define NFDS  20     /* Maximum number of fds */
  
  struct fcb {
    char  fcb_drive;   /* 0 = default, 1 = A, 2 = B */
    char  fcb_name[8];  /* File name */
    char  fcb_ext[3];   /* File extension */
    short  fcb_curblk;   /* Current block number */
    short  fcb_recsize;  /* Logical record size in bytes */
    long  fcb_filsize;  /* File size in bytes */
    short  fcb_date;    /* Date file was last written */
    char  fcb_resv[10];  /* Reserved for DOS */
    char  fcb_currec;   /* Current record in block */
    long  fcb_random;   /* Random record number */
  };
  
  struct xfcb  {
    char    xfcb_flag; /* Contains 0xff to indicate xfcb */
    char    xfcb_resv[5];/* Reserved for DOS */
    char    xfcb_attr; /* Search attribute */
    struct fcb xfcb_fcb;  /* The standard fcb */
  };
  
  struct COUNTRY {
    int co_date;
    char  co_curr[5];
    char  co_thsep[2];
    char  co_desep[2];
    char  co_dtsep[2];
    char  co_tmsep[2];
    char  co_currstyle;
    char  co_digits;
    char  co_time;
    long  co_case;
    char  co_dasep[2];
    char  co_fill[10];
  };
  
  #if defined(__MSC) && !defined(__cplusplus)
  struct DOSERROR {
      int   exterror;
      char  class;
      char  action;
      char  locus;
  };
  #else
  struct DOSERROR {
      int   de_exterror;
      char  de_class;
      char  de_action;
      char  de_locus;
  };
  #endif /* __MSC and not C++ */
  
  struct dfree  {
    unsigned df_avail;
    unsigned df_total;
    unsigned df_bsec;
    unsigned df_sclus;
  };
  
  struct diskfree_t {
    unsigned total_clusters;
    unsigned avail_clusters;
    unsigned sectors_per_cluster;
    unsigned bytes_per_sector;
  };
  
  struct fatinfo {
    char   fi_sclus;
    char   fi_fatid;
    unsigned fi_nclus;
    int   fi_bysec;
  };
  
  struct devhdr {
    long    dh_next;    /* Next device pointer */
    short    dh_attr;    /* Attributes */
    unsigned short dh_strat;  /* Driver strategy routine */
    unsigned short dh_inter;  /* Driver interrupt routine */
    char    dh_name[8];   /* Device name */
  };
  
  struct time  {
    unsigned char  ti_min;   /* Minutes */
    unsigned char  ti_hour;  /* Hours */
    unsigned char  ti_hund;  /* Hundredths of seconds */
    unsigned char  ti_sec;   /* Seconds */
  };
  
  struct dostime_t {
    unsigned char hour;     /* Hours */
    unsigned char minute;    /* Minutes */
    unsigned char second;    /* Seconds */
    unsigned char hsecond;   /* Hundredths of seconds */
  };
  
  struct date  {
    int   da_year;    /* Year - 1980 */
    char    da_day;   /* Day of the month */
    char    da_mon;   /* Month (1 = Jan) */
  };
  
  struct dosdate_t {
    unsigned char day;   /* 1-31 */
    unsigned char month;  /* 1-12 */
    unsigned int year;   /* 1980 - 2099 */
    unsigned char dayofweek;/* 0 - 6 (0=Sunday) */
  };
  
  #ifndef _REG_DEFS
  #define _REG_DEFS
  
  struct WORDREGS {
    unsigned int  ax, bx, cx, dx, si, di, cflag, flags;
  };
  
  struct BYTEREGS {
    unsigned char  al, ah, bl, bh, cl, ch, dl, dh;
  };
  
  union  REGS  {
    struct WORDREGS x;
    struct BYTEREGS h;
  };
  
  struct SREGS  {
    unsigned int  es;
    unsigned int  cs;
    unsigned int  ss;
    unsigned int  ds;
  };
  
  struct REGPACK {
    unsigned  r_ax, r_bx, r_cx, r_dx;
    unsigned  r_bp, r_si, r_di, r_ds, r_es, r_flags;
  };
  
  #endif /* _REG_DEFS */
  
  typedef struct {
    char  ds_drive;     /* do not change  */
    char  ds_pattern [13];  /* these fields,    */
    char  ds_reserved [7];  /*  Microsoft reserved */
    char  ds_attrib;
    short  ds_time;
    short  ds_date;
    long  ds_size;
    char  ds_nameZ [13];   /* result of the search, asciiz */
  }  dosSearchInfo; /* used with DOS functions 4E, 4F  */
  
  
  #ifndef _FFBLK_DEF
  #define _FFBLK_DEF
  struct ffblk  {
    char    ff_reserved[21];
    char    ff_attrib;
    unsigned  ff_ftime;
    unsigned  ff_fdate;
    long    ff_fsize;
    char    ff_name[13];
  };
  #endif /* _FFBLK_DEF */
  
  /* The MSC find_t structure corresponds exactly to the ffblk structure */
  struct find_t {
    char   reserved[21];   /* Microsoft reserved - do not change */
    char   attrib;      /* attribute byte for matched file */
    unsigned wr_time;      /* time of last write to file */
    unsigned wr_date;      /* date of last write to file */
    long   size;       /* size of file */
    char   name[13];     /* asciiz name of matched file */
  };
  
  /* axret values for _hardresume() */
  
  #define _HARDERR_IGNORE 0  /* ignore error */
  #define _HARDERR_RETRY 1  /* retry the operation */
  #define _HARDERR_ABORT 2  /* abort program */
  #define _HARDERR_FAIL  3  /* fail the operation */
  
  #define SEEK_CUR  1
  #define SEEK_END  2
  #define SEEK_SET  0
  
  #ifdef __cplusplus
  extern "C" {
  #endif
  
  int     _Cdecl absread( int __drive, int __nsects, long __lsect,
                void *__buffer );
  int     _Cdecl abswrite( int __drive, int __nsects, long __lsect,
                 void *__buffer );
  int     _Cdecl allocmem( unsigned __size, unsigned *__segp );
  int     _CType bdos( int __dosfun, unsigned __dosdx, unsigned __dosal );
  int     _CType bdosptr( int __dosfun, void *__argument, unsigned __dosal );
  struct COUNTRY *_Cdecl country( int __xcode, struct COUNTRY *__cp);
  void    _Cdecl ctrlbrk( int _Cdecl( *handler )( void ));
  void    _CType delay( unsigned __milliseconds );
  void    _Cdecl disable( void );
  int     _Cdecl dosexterr( struct DOSERROR *__eblkp );
  long    _Cdecl dostounix( struct date *__d, struct time *__t );
  
  unsigned  _Cdecl _dos_allocmem( unsigned __size, unsigned *__segp );
  unsigned  _Cdecl _dos_close ( int __fd );
  unsigned  _Cdecl _dos_creat( const char *__pathP, unsigned __attr, 
            int *__fd );
  unsigned  _Cdecl _dos_creatnew( const char *__pathP, unsigned __attr,
            int *__fd );
  unsigned  _Cdecl _dos_findfirst( const char *__path,
            unsigned __attrib,
            struct find_t *__finfo );
  unsigned  _Cdecl _dos_findnext( struct find_t *__finfo );
  unsigned  _Cdecl _dos_freemem( unsigned __segx );
  void    _Cdecl _dos_getdate( struct dosdate_t *__datep );
  unsigned  _Cdecl _dos_getdiskfree( unsigned __drive,
             struct diskfree_t *__dtable);
  void    _Cdecl _dos_getdrive( unsigned *__drive );
  unsigned  _Cdecl _dos_getfileattr( const char *__filename,
             unsigned *__attrib );
  unsigned  _Cdecl _dos_getftime( int __fd, unsigned *__date,
            unsigned *__time );
  void    _Cdecl _dos_gettime( struct dostime_t *__timep );
  void    _Cdecl _dos_keep(unsigned char __status, unsigned __size);
  unsigned  _Cdecl _dos_open( const char *__pathP, unsigned __oflag,
            int *__fd );
  unsigned  _Cdecl _dos_read( int __fd, void far *__buf, unsigned __len,
            unsigned *__nread );
  unsigned  _Cdecl _dos_setblock( unsigned __size, unsigned __segx,
            unsigned *__maxp );
  unsigned  _Cdecl _dos_setdate( struct dosdate_t *__datep );
  void    _Cdecl _dos_setdrive( unsigned __drive, unsigned *__ndrives );
  unsigned  _Cdecl _dos_setfileattr( const char *__filename,
             unsigned __attrib);
  unsigned  _Cdecl _dos_setftime( int __fd, unsigned __date, unsigned __time );
  unsigned  _Cdecl _dos_settime( struct dostime_t *__timep );
  unsigned  _Cdecl _dos_write( int __fd, void far *__buf, unsigned __len,
          unsigned *__nread );
  
  void    __emit__( unsigned char __byte, ...);
  void    _Cdecl enable( void );
  
  int     _Cdecl freemem( unsigned __segx );
  int     _Cdecl getcbrk( void );
  void    _CType getdate( struct date *__datep );
  void    _Cdecl getdfree( unsigned char __drive,
            struct dfree *__dtable );
  int     _Cdecl _getdrive( void );
  void    _Cdecl getfat( unsigned char __drive,
            struct fatinfo *__dtable );
  void    _Cdecl getfatd( struct fatinfo *__dtable );
  unsigned  _Cdecl getpsp( void );
  int     _Cdecl getswitchar( void );
  void    _CType gettime( struct time *__timep );
  int     _Cdecl getverify( void );
  
  #ifdef __cplusplus
  void    _Cdecl _harderr( void _Cdecl (far *__fptr)( unsigned __deverr,
                 unsigned __doserr, unsigned far *__hdr) );
  #else
  void    _Cdecl _harderr( void _Cdecl (far *__fptr)( ) );
  #endif
  void    _Cdecl _hardresume( int __axret );
  void    _Cdecl _hardretn( int __retn );
  
  #ifdef __cplusplus
  void    _CType harderr( int _Cdecl( *__handler )( int __errval, int __ax, 
                int __bp, int __si) );
  #else
  void    _CType harderr( int _Cdecl( *__handler )( ) );
  #endif
  void    _CType hardresume( int __axret );
  void    _CType hardretn( int __retn );
  
  #ifndef _PORT_DEFS
  int     _Cdecl inp( unsigned __portid );
  unsigned  _Cdecl inpw( unsigned __portid );
  #endif
  
  int     _Cdecl inport( int __portid );
  #ifndef _PORT_DEFS
  unsigned char _Cdecl inportb( int __portid );
  #endif
  int     _Cdecl int86( int __intno,
               union REGS *__inregs,
               union REGS *__outregs );
  int     _Cdecl int86x( int __intno,
                union REGS *__inregs,
                union REGS *__outregs,
                struct SREGS *__segregs );
  int     _Cdecl intdos( union REGS *__inregs,
                union REGS *__outregs );
  int     _Cdecl intdosx( union REGS *__inregs,
                     union REGS *__outregs,
                     struct SREGS *__segregs );
  void    _Cdecl intr( int __intno, struct REGPACK *__preg );
  
  void    _Cdecl keep( unsigned char __status, unsigned __size );
  void    _Cdecl nosound( void );
  
  #ifndef _PORT_DEFS
  int     _Cdecl outp( unsigned __portid, int __value );
  unsigned  _Cdecl outpw( unsigned __portid, unsigned __value );
  #endif
  
  void    _Cdecl outport( int __portid, int __value );
  #ifndef _PORT_DEFS
  void    _Cdecl outportb( int __portid, unsigned char __value );
  #endif
  char * _Cdecl parsfnm( const char *__cmdline,
              struct fcb *__fcb, int __opt );
  int     _Cdecl peek( unsigned __segment, unsigned __offset );
  char    _Cdecl peekb( unsigned __segment, unsigned __offset );
  void    _Cdecl poke( unsigned __segment, unsigned __offset, int __value);
  void    _Cdecl pokeb( unsigned __segment,
               unsigned __offset, char __value );
  int     _Cdecl randbrd( struct fcb *__fcb, int __rcnt );
  int     _Cdecl randbwr( struct fcb *__fcb, int __rcnt );
  void    _Cdecl segread( struct SREGS *__segp );
  int     _Cdecl setblock( unsigned __segx, unsigned __newsize );
  int     _Cdecl setcbrk( int __cbrkvalue );
  void    _Cdecl setdate( struct date *__datep );
  void    _Cdecl setswitchar( char __ch );
  void    _Cdecl settime( struct time *__timep );
  void    _Cdecl setverify( int __value );
  void    _Cdecl sleep( unsigned __seconds );
  void    _Cdecl sound( unsigned __frequency );
  void    _Cdecl unixtodos( long __time, struct date *__d,
                 struct time *__t );
  int     _CType unlink( const char *__path );
  
    /* These are in-line functions. These prototypes just clean up
      some syntax checks and code generation.
     */
  
  void    _Cdecl     __cli__( void );
  void    _Cdecl     __sti__( void );
  void    _Cdecl     __int__( int __interruptnum );
  
  #define disable( ) __emit__( (char )( 0xfa ) )
  #define _disable( ) __emit__( (char )( 0xfa ) ) /* MSC name */
  #define enable( ) __emit__( (char )( 0xfb ) )
  #define _enable( ) __emit__( (char )( 0xfb ) ) /* MSC name */
  
  #define geninterrupt( i ) __int__( i )   /* Interrupt instruction */
  
  #ifndef _PORT_DEFS
  #define _PORT_DEFS
  
  unsigned char _Cdecl  __inportb__( int __portid );
  unsigned int _Cdecl   __inportw__( int __portid );
  void    _Cdecl   __outportb__( int __portid, unsigned char __value );
  void    _Cdecl   __outportw__( int __portid, unsigned int __value );
  
  #define inportb     __inportb__
  #define outportb    __outportb__
  
  /* MSC-compatible macros for port I/O */
  #define inp( portid )   __inportb__( portid )
  #define outp( portid,v ) (__outportb__( portid,v ), (int)_AL)
  #define inpw( portid )   __inportw__( portid )
  #define outpw( portid,v ) (__outportw__( portid,v ), (unsigned)_AX)
  
  #endif /* _PORT_DEFS */
  
  #if !__STDC__
  
  extern unsigned  _Cdecl _ovrbuffer;
  int cdecl far _OvrInitEms( unsigned __emsHandle, unsigned __emsFirst,
                unsigned __emsPages );
  int cdecl far _OvrInitExt( unsigned long __extStart,
                unsigned long __extLength );
  
  char far *cdecl getdta( void );
  void   cdecl setdta( char far *__dta );
  
  #define MK_FP( seg,ofs )( (void _seg * )( seg ) +( void near * )( ofs ))
  #define FP_SEG( fp )( (unsigned )( void _seg * )( void far * )( fp ))
  #define FP_OFF( fp )( (unsigned )( fp ))
  
  #ifdef __cplusplus
  void    _Cdecl _chain_intr ( void interrupt (far *__target)( ... ));
  void interrupt( far * _Cdecl _dos_getvect( unsigned __interruptno ))( ... );
  void interrupt( far * _CType getvect( int __interruptno ))( ... );
  void    _Cdecl _dos_setvect( unsigned __interruptno,
                   void interrupt( far *__isr )( ... ));
  void    _CType setvect( int __interruptno,
                void interrupt( far *__isr )( ... ));
  int inline _Cdecl peek( unsigned __segment, unsigned __offset ) 
           { return( *( (int far* )MK_FP( __segment, __offset )) ); }
  char inline _Cdecl peekb( unsigned __segment, unsigned __offset ) 
           { return( *( (char far* )MK_FP( __segment, __offset )) ); }
  void inline _Cdecl poke( unsigned __segment, unsigned __offset, int __value ) 
          {( *( (int far* )MK_FP( __segment, __offset )) = __value ); }
  void inline _Cdecl pokeb( unsigned __segment, unsigned __offset, char __value )  
          {( *( (char far* )MK_FP( __segment, __offset )) = __value ); }
  #else
  void    _Cdecl _chain_intr ( void interrupt (far *__target)( ));
  void interrupt( far * _Cdecl _dos_getvect( unsigned __interruptno ))( );
  void interrupt( far * _CType getvect( int __interruptno ))( );
  void    _Cdecl _dos_setvect( unsigned __interruptno,
          void interrupt( far *__isr )( ));
  void    _CType setvect( int __interruptno,
          void interrupt( far *__isr )( ) );
  #define peek( a,b )( *( (int far* )MK_FP( (a ),( b )) ))
  #define peekb( a,b )( *( (char far* )MK_FP( (a ),( b )) ))
  #define poke( a,b,c )( *( (int far* )MK_FP( (a ),( b )) ) =( int )( c ))
  #define pokeb( a,b,c )( *( (char far* )MK_FP( (a ),( b )) ) =( char )( c ))
  #endif /* __cplusplus */
  
  #endif /* !__STDC__ */
  
  
  #ifdef __cplusplus
  }
  #endif
  
  #endif /* __DOS_H */
  Code:
  /* _defs.h
  
    Common definitions for pointer size and calling conventions.
  
    Copyright (c) 1991 by Borland International
    All Rights Reserved.
  */
  
  #if !defined( __DEFS_H )
  #define __DEFS_H
  
  #if __STDC__
  # define _Cdecl
  #else
  # define _Cdecl cdecl
  #endif
  
  #ifndef __PAS__
  # define _CType _Cdecl
  #else
  # define _CType pascal
  #endif
  
  #if !__STDC__
  # if defined(__TINY__) || defined(__SMALL__) || defined(__MEDIUM__)
  #  define _CLASSTYPE near
  # elif defined(__COMPACT__) || defined(__LARGE__)
  #  define _CLASSTYPE far
  # else
  #  define _CLASSTYPE huge
  # endif
  #endif
  
  #define _FAR
  #define _FARFUNC
  
  #if defined( __cplusplus )
  # define _PTRDEF(name) typedef name * P##name;
  # define _REFDEF(name) typedef name & R##name;
  # define _REFPTRDEF(name) typedef name * & RP##name;
  # define _PTRCONSTDEF(name) typedef const name * PC##name;
  # define _REFCONSTDEF(name) typedef const name & RC##name;
  # define _CLASSDEF(name) class _CLASSTYPE name; \
    _PTRDEF(name) \
    _REFDEF(name) \
    _REFPTRDEF(name) \
    _PTRCONSTDEF(name) \
    _REFCONSTDEF(name)
  #endif
  
  #endif /* __DEFS_H */
  khônh được đâu cậu oi,kể cả có add đựoc thì cấu trúc của nó cũng khác

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mình nghĩ cái thư viện dos.h trong phòng máy của bạn là thư viện viết riêng dành cho VC6 chứ ko phải thư viện dos.h của TC31 đâu. Bạn phải xin phòng máy trường bạn chép về mới được.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. [Hỏi] Hàm performStep() của Visual C# 2005 trong Visual C# 2008
  Gửi bởi thangnhokpro trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 29-11-2012, 07:45 AM
 2. Lỗi Visual Studio 2010 không tạo project được trong Visual C++
  Gửi bởi lekhanhduy_lkd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-02-2012, 10:39 PM
 3. Add XML vào tool box trong visual 2010 như trong Visual 2008
  Gửi bởi anhlavip_10a4 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-12-2011, 02:40 PM
 4. Lập trình C++ operator>> trong visual c++ <visual 2010>
  Gửi bởi lenguyenthanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 01-07-2010, 08:48 AM
 5. Cách sử dụng Visual C# trong bộ Visual Studio 2005
  Gửi bởi svcntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-07-2009, 10:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn