Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Help với Class

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  Mặc định Help với Class

  Code:
  // FILE: main.cpp
  // MAIN PROGRAM OF THE LUNAR LANDER GAME THAT USES CLASS Lander
  
  #include "Lander.h"
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    Lander myLander(float, float, float, float, float, float, float);
    cout << myLander.get_crt_alt();
  
    return 0;
  }

  Code:
  // FILE: Lander.h
  // HEADER FILE FOR CLASS Lander
  
  #ifndef LANDER_H
  #define LANDER_H
  
  const float SRATE = 0;            // DEFAULT STARTING FUEL FLOW RATE (AS A FRACTION OF THE MAXIMUM FUEL CONSUMPTION RATE)
  const float SVSPEED = 0;          // DEFAULT VERTICAL SPEED
  const float SALT = 1000;          // DEFAULT STARTING ALTITUDE
  const float SFUELAMOUNT = 1700;        // DEFAULT STARTING FULE AMOUNT
  const float LANDERMASS = 900;        // DEFAULT LANDER MASS
  const float MAXTHRUST = 5000;        // DEFAULT MAXIMUM ENGINE THRUST
  const float MAXRATE = 10;          // DEFAULT MAXIMUM FUEL CONSUMPTION RATE
  
  
  
  class Lander
  {
    public:
      // CONSTRUCTORS
      Lander(float, float, float, float, float, float, float);
      // ACCESSOR FUNCTIONS
      float get_crt_rt() const;      // GET CURRENT FUEL FLOW RATE
      float get_crt_vs() const;      // GET CURRENT VERTICAL SPEED
      float get_crt_alt() const;      // GET CURRENT ALTITUDE
      float get_crt_am() const;      // GET CURRENT FUEL AMOUNT
      float get_crt_ms() const;      // GET CURRENT LANDER MASS
      float get_max_ts() const;      // GET MAXIMUM ENGINE THRUST
      float get_max_rt() const;      // GET MAXIMUM FUEL FLOW RATE
  
      // MUTATOR FUNCTIONS
      void time(float);          // TIME PASSAGE FUNCTION THAT UPDATES THE VALUES OF crt_rt, crt_vs, crt_alt, crt_am
      void chgflow(float);        // FUNCTION THAT
  
    private:
      // DATA MEMBERS
      float crt_rt;            // CURRENT FUEL FLOW RATE          
      float crt_vs;            // CURRENT VERTICAL SPEED
      float crt_alt;            // CURRENT ALTITUDE
      float crt_am;            // CURRENT FUEL AMOUNT
      float crt_ms;            // CURRNET LANDER MASS
      float max_ts;            // MAXIMUM ENGINE THRUST
      float max_rt;            // MAXIMUM FUEL FLOW RATE
  
  };
  #endif // LANDER_H


  /
  Code:
  / FILE: Lander.cpp
  // IMPLEMENTATION FOR CLASS Lander
  
  #include "Lander.h"
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  Lander::Lander(float crt_rt, float crt_vs, float crt_alt, float crt_am, float crt_ms, float max_ts, float max_rt )
  {
    crt_rt = SRATE;
    crt_vs = SVSPEED;
    crt_alt = SALT;
    crt_am = SFUELAMOUNT;
    crt_ms = LANDERMASS;
    max_ts = MAXTHRUST;
    max_rt = MAXRATE;
  }
  float Lander::get_crt_rt() const
  {
    return crt_rt;
  }
  float Lander::get_crt_vs() const
  {
    return crt_vs;
  }
  float Lander::get_crt_alt() const
  {
    return crt_alt;
  }
  float Lander::get_crt_am() const
  {
    return crt_am;
  }
  float Lander::get_crt_ms() const
  {
    return crt_ms;
  }
  float Lander::get_max_rt() const
  {
    return max_rt;
  }
  float Lander::get_max_ts() const
  {
    return max_ts;
  }
  void Lander::time(float t)
  {
    // 1. IF OUT OF FUEL, CHECK THROTTLE/ if(crt_am = 0)................
    // 2. CHANGE VELOCITY/ crt_vs +=
    // 3. CHANGE ALTITUDE/ crt_alt -=
    // 4. REDUCE REMAINING FUEL / crt_am -=
    // 5. IF THE ALTITUDE < 0, SET TO ZERO/ if(crt_alt <0)/ crt_alt = 0
    // 6. IF OUT OF FUEL, SET TO ZERO/ if(crt_am < 0)/ crt_am = 0
  }
  void Lander::chgflow(float f)
  {
    crt_rt = f;
  }
  cho mình hỏi lúc mình coompile rieng từng file thì ok , mà lúc link lại thì nó báo lỗi này
  "left of '.get_crt_alt' must have class/struct/union."

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  cậu đã add project chưa,đưa cả project lên đi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  138

  Bạn check lại cái này đi :

  C++ Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     Lander myLander(float, float, float, float, float, float, float); <-- là gì vậy ???
  Tất cả các câu hỏi của thành viên (không vi phạm luật lệ tham gia) gửi vào box Java, Linux nếu không thành viên nào trả lời hỗ trợ trong vòng 24h, ban quản trị sẽ trực tiếp hỗ trợ. Các bạn giới thiệu và loan tin giúp điều này

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Admin Xem bài viết
  Bạn check lại cái này đi :

  C++ Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     Lander myLander(float, float, float, float, float, float, float); <-- là gì vậy ???
  mình khai báo biến cho mylander ở trên đó pro

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - float là kiểu chứ có phải giá trị đâu mà khai báo ?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  Mặc định Help với Class

  ý mình là mình muốn insert cái float cho mấy giá trị ở trên ah pro, mình cũng hông biết diễn tả thế nào ..l..

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  C++ Code:
  1. Lander myLander(1, 2, 3, 4, 5, ....);
  Bỏ giá trị cụ thể vào là xong !

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  mình thử rồi pro oi
  đây là sample run
  nó compile ok,. nhưng run ra kết quả kì l,ắm
  5.71377e-039Press any key to continue . . .

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  16

  pro nói rõ thêm được không

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  mình thử rồi pro oi
  đây là sample run
  nó compile ok,. nhưng run ra kết quả kì l,ắm
  5.71377e-039Press any key to continue . . .
  có gì mà kỳ,float thì chẳng ra thế còn gì cậu nó là in ra dang toán học thôi

Các đề tài tương tự

 1. Mã nguồn C Lỗi Lỗi see reference to class template instantiation 'std::list<_Ty>' being khi sử dụng Iterator cho class tự xây dựng
  Gửi bởi Mr_Chan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 10-07-2013, 01:58 AM
 2. Lỗi: error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'class xxx *' to 'class xxx *' sửa như thế nào?
  Gửi bởi Nupakachy trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-06-2011, 08:54 PM
 3. Cách lấy giá trị biến từ class này sang class khác trong lập trình C#
  Gửi bởi phongk20 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-03-2011, 05:19 PM
 4. Truy cập biến từ class này sang class kia xin giúp
  Gửi bởi baotran trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-12-2010, 09:20 AM
 5. Tại sao có struct rồi còn sinh ra class. Lợi thế của class là gì?
  Gửi bởi car0ot trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 24-10-2008, 05:26 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn