Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: làm sao để tạo một bảng từ các trường khác trong sql

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  19

  Wink làm sao để tạo một bảng từ các trường khác trong sql

  mình có các bảng như sau
  Album(MaAlbum, TenAlbum, SoLuongAlbum, MaLoai, GiaAlbum)
  LoaiDia(MaLoai, TenLoai)
  KhachHang(MaKH, TenKH, DiaChi, DienThoai)
  NhanVien(MaNV, TenNV, DiaChi, DienThoai)
  HoaDon(MaHD, MaKH, MaNV, NgayThang)
  ChiTietHoaDon(MaHD, MaAlbum, SoLuongMua, ThanhTien)
  mình đang làm bài tập C# cần tạo data adapter cần câu lệnh để tạo ra bảng
  (MaKH, TenKH, DiaChi, DienThoai, SoLanGiaoDich)
  SoLanGiaoDich là số lần khách hàng đó thực hiện giao dịch
  ai có thể giúp mình đc k?
  mình đang cần gấp
  thanks

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  19

  mình đã viết câu lệnh như sau
  SELECT KH.MaKH, KH.TenKH, KH.DiaChi, KH.DienThoai, COUNT(CTHD.MaHDMua) AS SoLanGD
  FROM KhachHang AS KH INNER JOIN
  HoaDon AS HD ON KH.MaKH = HD.MaKH INNER JOIN
  ChiTietHoaDon AS CTHD ON CTHD.MaHDMua = HD.MaHDMua
  WHERE (HD.MaKH = @MaKH)
  GROUP BY KH.MaKH, KH.TenKH, KH.DiaChi, KH.DienThoai
  nhưng khi chạy thì báo lỗi
  nếu chạy thử trên csdl sql sửa @MaKH thành 1 mã khách hàng nào đó trong csdl thì chạy đúng.nhưng mình muốn trong C# khi chạy chương trình sẽ liệt kê ra số lượng giao dịch của từng MaKH vì thế nên đặt biến @MaKH
  mong mọi người giúp đỡ

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Dùng Proceduce. Sẽ giải quyết được câu hỏi thứ 2 của bạn.

  P/s: Mình sẽ move nó về đúng vị trí của nó, Move vào thùng rác nhiều quá cũng ngại

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  19

  mình đã làm xong rùi câu lệnh thế này thì nó chạy
  SELECT KH.MaKH, KH.TenKH, KH.DiaChi, KH.DienThoai, COUNT(CTHD.MaHDMua) AS SoLanGD
  FROM KhachHang AS KH INNER JOIN
  HoaDon AS HD ON KH.MaKH = HD.MaKH AND KH.MaKH = HD.MaKH INNER JOIN
  ChiTietHoaDon AS CTHD ON CTHD.MaHDMua = HD.MaHDMua
  GROUP BY KH.MaKH, KH.TenKH, KH.DiaChi, KH.DienThoai
  dù sao cũng thanks bạn nhiều lắm.post bài mà bị move hoài hix mình sẽ rút kinh nghiệm

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn