Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: bài toán bến phà

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định bài toán bến phà

  Cứ 15' có một chiếc phà xuất bến. Tải trọng 1 chiếc phà là 12 xe. Các xe đến phải đợi xếp hàng để được lên phà. Trung bình cứ 1' có 1 xe đến bến phà. Nếu lượng xe ứ đọng lên 20 xe thì phải tăng thêm phà 2. Phà 2 có tải trọng và thời gian xuất bến như phà 1.
  Thời gian là yếu tố mang tính ước lệ.
  Viết chương trình mô tả hoạt động của bến phà.

  Mấy anh chị giúp giùm em nha. Em chỉ mới làm quen với môn này thôi. Mấy cái bài toàn này em chưa gặp bao giờ. Cảm ơn anh chị!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Bài này dùng hàng đợi thôi là xong, chỗ chờ 20' thì cậu chỉ việc thêm 1 chiếc thuyền rồi thêm xe vào, tui demo cho cậu thấy nó đại loại :
  Java Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <ctime>
  3. #include <deque>
  4. #include <memory>
  5. #include <sstream>
  6. #include <string>
  7.  
  8. void wait( int seconds ) {
  9.     std::clock_t endwait;
  10.     endwait = std::clock() + seconds * CLOCKS_PER_SEC ;
  11.     while( std::clock() < endwait ) {
  12.     }
  13. }
  14.  
  15. struct Car {
  16.     int th;
  17.     Car( int th ):th( th ) {
  18.     }
  19.  
  20.     friend
  21.     std::ostream& operator <<( std::ostream& o, const Car& rhs ) {
  22.         return o << rhs.th;
  23.     }
  24. };
  25.  
  26. const int MAX_CAR = 12;
  27.  
  28. class Ship {
  29.     std::string       name;
  30.     std::deque< Car > storage;
  31.  
  32. public :
  33.     Ship( const std::string& name ):name( name ) {
  34.     }
  35.  
  36.  
  37. public :
  38.     std::string getShipName() const {
  39.         return name;
  40.     }
  41.  
  42.     bool isFull() const {
  43.         return storage.size() == MAX_CAR;
  44.     }
  45.  
  46.     void pushCar( const Car& c ) {
  47.         storage.push_front( c );
  48.     }
  49. };
  50.  
  51. const int SHIP_PER_SECONDS = 15;
  52. const int TOTAL_CARS       = 50;
  53.  
  54. int main() {
  55.     int               ship_index = 0;
  56.     int               cnt = 0;
  57.     std::string       ship_name;
  58.     std::deque< Car > line;
  59.     do {
  60.         // wait 1 sec for car comes
  61.         wait( 1 );
  62.         Car c( ++cnt );
  63.         line.push_front( c );
  64.         std::cout << "Car " << c << " came !\n";
  65.  
  66.         if( ( cnt % SHIP_PER_SECONDS ) == 0 ) {
  67.             std::auto_ptr< Ship > ptr( new Ship( ship_name ) );
  68.             std::cout << " After 15s ! The ship " << ship_index << "-th came !\n\n";
  69.             std::ostringstream o;
  70.             o << ship_index << " ship ";
  71.             ship_name += o.str();
  72.  
  73.             while( ptr->isFull() == false ) {
  74.                 if( !line.empty() ) {
  75.                     ptr->pushCar( line[ line.size() - 1 ] );
  76.                     std::cout << "Car " << line[ line.size() - 1 ] << " is on ship \n\n";
  77.                     wait( 1 );
  78.                     line.pop_back();
  79.                 }
  80.             }
  81.             ship_name.clear();
  82.         }
  83.     }
  84.     while( cnt < TOTAL_CARS );
  85.  
  86.     return 0;
  87. }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn